Malmö stad satsar 12,5 miljoner kronor mot antimuslimsk rasism för åren 2024–2027

pixabay

Kommunen har tagit fram – en för Sverige unik – Plan för Malmö stads arbete mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Totalt kommer det under åren 2024 till 2027 att tilldelas medel om 12,5 miljoner kronor. En större del riktas till grundskolan för att bland annat förstärka och bredda det befintliga värdegrundsarbetet.

Källa: mynewsdesk.com
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Kartläggningar som Malmö stad har gjort har visat att arbetet mot antimuslimsk rasism behövts stärkas. Undersökningar som har gjorts har också visat på att näthatet domineras av hat och hot av antimuslimsk-karaktär. Brottsförebyggandes rådets rapport (2021), visar liknande slutsatser. Beslöjade muslimska kvinnor är utsatta och riskerar att bli föremål för kränkningar och hatbrott oftare på grund av överlappande utsatthet, där hudfärg, användandet av slöja och kön är faktorer för utsattheten.

Antimuslimsk rasism finns i hela Sverige och är inte isolerat till Malmö. Med den nya planen tas steg i riktningen att öka kunskapen och minska utsattheten för många Malmöbor. Planen innebär bland annat satsningar på ökad kunskap om islamofobi och antimuslimsk rasism, den innebär både kartläggningar och kunskapshöjande insatser. Det kommer också innebära ett särskilt fokus på barn och unga med det gedigna arbetet som redan görs inom ramen för Pedagogisk inspiration.

– Den utsatthet och diskriminering som många Malmöbor, och inte minst kvinnor, upplever dagligen måste få ett slut. Jag ser fram emot att följa arbetet som redan börjat planeras och börja resan för ett ännu mer inkluderade Malmö, säger Amani Loubani (S), kommunalråd med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter.

– I tider då antimuslimsk retorik allt mer normaliseras är det av högsta vikt att Malmö står upp för att främja mänskliga rättigheter och att vi nyttjar vår samlade kompetens i utformandet av planen mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Med fokus på breda utbildningsinsatser och ett förstärkt värdegrundsarbete i skolorna vill vi stärka tryggheten och fortsätta bygga ett möjligheternas Malmö för alla Malmöbor, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande. 

– Den antimuslimska retoriken och normaliseringen av antimuslimsk rasism i det offentliga samtalet får verkliga konsekvenser som drabbar Malmöbor varje dag. Den utvecklingen måste vi stå upp mot och bekämpa i alla sammanhang. Malmö stads plan mot islamofobi är en del i detta, och jag tycker det är särskilt viktigt att vi förebygger och sätter stopp för hatet som drabbar unga muslimska Malmöbor, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Kontaktpersoner

Amani Loubani nås via Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 070-836 40 16

Roko Kursar nås via Matilda Klefström, pressekreterare (L), 0734-16 64 97.

Stefana Hoti nås via Andreas Larsson, pressekreterare (MP), 0738-56 75 20

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS