Malmövänstern motionerar: Redovisa och utvärdera arbetet med CTC

Emma-Lina Johansson (foto Emmalisa Pauly) och Marek Lakatos (foto Gabriel Flores Jair)

I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen i Malmö att inleda arbetet med Communities That Care, även kallat CTC. Det är ett evidensbaserat styrsystem och syftet är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Vänsterpartiet i Malmö undrar nu vad som skett under de dryga fem år arbetet varit igång och vill därför se en redovisning och utvärdering om hur det går. 

Källa: TT

– När beslutet om att påbörja arbetet fattades beslutade man att CTC-arbetet kontinuerligt skulle redovisas för kommunstyrelsen och att det ska ligga till grund för budgetarbetet. Vi saknar helt dessa redovisningar, säger Emma-Lina Johansson (V) oppositionsråd, kommunstyrelseledamot och en av motionärerna.

När beslutet fattades i kommunstyrelsen gavs stadskontoret i uppdrag att tillsätta en forskargrupp för att utvärdera dels införandet av CTC som sådant, dels att utvärdera de insatser som görs inom ramen för CTC-arbetet.

– Vi vill att en redovisning för arbetet ska göras i enlighet med de beslut som fattades från början, vi vill också veta vilka årliga kostnader det finns för CTC. Det är orimligt att det inte finns tydliga redovisningar av detta, säger Marek Lakatos (V), ersättare i kommunfullmäktige och motionär. 

Implementeringen av CTC i Malmö startade 2018 då fem områdesteam bildades för att driva det lokala utvecklingsarbetet och fem utvecklingsledare leder arbetet i respektive områdesteam. Arbetet samordnas övergripande från stadskontoret där tre anställda samordnare som arbetar med CTC. 2021 fattades ett nytt beslut om att CTC ska omfatta 14 geografiska områden i Malmö.

– Vid införandet beslutades det dessutom att boendemedverkan, jämställdhetsintegrering och hur CTC-arbetet tagit hänsyn till rasismens och sexismens konsekvenser för den enskilde, särskilt skulle lyftas. Vi i Vänsterpartiet saknar sådana redovisningar överhuvudtaget, säger Emma-Lina Johansson (V). 

– Det är dags nu! Vi måste ju veta om staden gör rätt saker, bra saker och vad det kostar oss, avslutar Marek Lakatos (V). 

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS