Mediemyndighetens uppdrag beslutat

Den 1 januari 2024 bildas Mediemyndigheten som är en sammanslagning av Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd. Myndigheten har nyligen fått sin instruktion utfärdad och nu finns även en ny logotyp för myndigheten klar.

Källa: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Myndigheternas nuvarande uppdrag kommer att ingå i Mediemyndigheten. Enligt förordningen med instruktionen för myndigheten ska Mediemyndigheten inom sitt verksamhetsområde verka för yttrandefrihet, medie- och informationskunnighet samt möjligheterna till mediemångfald och tillgänglighet. Myndigheten ska också verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, ta tillvara deras erfarenheter samt verka för att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

– Jag ser fram emot att leda Mediemyndighetens verksamhet. Myndighetens uppgifter och ansvar är viktiga i det föränderliga medielandskapet. Att vi nu samlar de två myndigheternas nuvarande uppgifter i en myndighet kommer att vara en styrka och ge oss mycket bra förutsättningar att hantera alla frågor på ett samlat koordinerat sätt, säger Jan-Olof Lind, generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv.

Mediemyndigheten ska även ansvara för frågor om tillstånd, registrering, tillsyn, mediestöd och utgivningsbevis på medieområdet. Den ska även följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och om barns och ungas medieanvändning samt sprida kunskap om den till berörda aktörer och allmänheten.

Fakta om logotypen

Mediemyndighetens nya logotyp ska symbolisera ett möte mellan teknik, digitalisering och det mänskliga hantverket och berättandet. Logotypen ska även återspegla att Mediemyndigheten ska vara en stöttande kraft i ett föränderligt medielandskap.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
SFS2023-844Ladda ner

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS