Göran Hägglund utsedd till ordförande för ny public service-kommitté

Rosenbad i Vinterskrud..Foto & Rosenbad Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Kulturdepartementet har utsett Göran Hägglund till ordförande i kommittén Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service. En parlamentarisk kommitté ska föreslå hur public service-uppdraget ska regleras från och med 2026 och föreslå vad som ska ingå i uppdraget under kommande tillståndsperiod. Förslagen ska syfta till att skapa goda förutsättningar för public service-verksamheten samt upprätthålla och värna dess oberoende.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter kommitté för långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service

Publicerad 23 februari 2023

En parlamentarisk kommitté ska föreslå hur public service-uppdraget ska regleras från och med 2026 och föreslå vad som ska ingå i uppdraget under kommande tillståndsperiod. Förslagen ska syfta till att skapa goda förutsättningar för public service-verksamheten samt upprätthålla och värna dess oberoende.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

26:12

– Syftet med utredningen är att hitta lösningar som långsiktigt värnar ett oberoende public service och som säkerställer verksamhetens självständighet och integritet, säger kulturminister Parisa Liljestrand. 

Kommittén ska föreslå hur public service-uppdraget ska regleras och vad som ska ingå i uppdraget inför kommande tillståndsperiod. I uppdraget ingår bland annat att utreda hur public service-verksamhetens legitimitet och höga förtroende kan stärkas ytterligare. Kommittén ska även analysera vilka lärdomar som kan dras i ljuset av det nya säkerhetspolitiska läget i Europa samt beskriva vad det betyder för verksamheten framåt.

I kommitténs uppdrag ingår också att föreslå en ändamålsenlig och teknikneutral reglering av public service. Förslag ska lämnas på hur uppdraget rörande svenska språket, de nationella minoritetsspråken och teckenspråket kan stärkas i syfte att uppnå hög kvalitet i utbudet.

Kommittén ska också analysera och lämna förslag på hur nyhetsuppdraget ska förtydligas när det gäller att främja tillgången till nyhets- och samhällsjournalistik i hela landet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2024.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS