MUCF-dagarna 2023: Ingen ung utanför – ledare och experter om att bryta utanförskap

BIld av Engin Akyurt från Pixabay

Under MUCF-dagarna 2023: Ingen ung utanför, samlades ledare, forskare och praktiker från hela landet för att dela med sig kunskap och samtala om ungas utanförskap. Ett särskilt fokus låg på de 140 000 unga som varken arbetar eller studerar.

Källa: mucf.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– Det här är en mycket viktig fråga för en stor grupp av våra unga i Sverige. Det är ett lidande och ett utanförskap för den enskilda, men också ett stort problem för många anhöriga. Och det är en viktig samhällsfråga! Det handlar dels om en tilltro till våra samhällsprocesser, men också om stora kostnader för samhället, sa Lena Nyberg, generaldirektör MUCF. 

Nya fakta om kommunernas arbete med unga som varken arbetar eller studerar

I MUCF:s nya rapport Olika villkor för etablering som presenterades av Amanda Nielsen, MUCF, undersöks kommunernas arbete med unga som varken arbetar eller studerar. Rapporten visar att det finns skillnader i andel unga utan arbete eller studier mellan kommunerna.

Några av skillnaderna beror på strukturella förutsättningar, men kommunernas arbete med gruppen är också betydelsefullt. Rapporten visar stora skillnader i hur kommuner arbetar med den här gruppen unga och vilket stöd som erbjuds. Tidigt stöd i skolan, utbildningar som är anpassade för målgruppen och ett uppsökande arbete är några viktiga nycklar för att lyckas.

Andra viktiga framgångsfaktorer för att motverka utanförskap hos unga är flexibla arbetssätt där man inte har låst fast sig i en färdig mall från början, utan lyssnar in vad den ungas behov verkligen är, och i dialog både definierar problemet och hittar åtgärder tillsammans. Detta pratade bland annat Frida Jonsson, forskare och docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, om. Att arbeta parallellt med olika insatser som den unga behöver, liksom vikten av långsiktiga och tillitsfulla relationer och ett respektfullt bemötande, var också något som lyftes av både MUCF:s egna experter och från forskningen. 

Under konferensen lyftes också vikten av att skapa utrymme för stegförflyttningar, olika utbildningsalternativ, och vikten av gemenskap och sociala sammanhang.  

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, påtalade vikten av att resurssätta rätt och arbeta proaktivt, vilket han fick medhåll av från Arbetsförmedlingens vikarierande generaldirektör Lars Lööw.

Olle Westberg, generalsekreterare, RIO, Sveriges folkhögskolor menade att en annan nyckelfaktor för att bryta utanförskapet bland unga handlar om att skapa relationer och trygghet till unga. – Man måste orka ha tålamod för att lyckas! Trygghet kommer av att man får lita på någon under längre tid, säger Olle Westberg. 

Bröderna Michel och Patrick Tornéus deltog också i konferensen och delade med sig av sina berättelser om uppväxten i Botkyrka och av deras resa från utanförskap till elitidrottens stora arenor. De pratade bland annat om hur det kollektiva engagemanget behöver bidra till att färre hamnar i utanförskap. -Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna, menade Patrick Tornéus. 

Ett viktigt steg för förändring är att de myndigheter som ansvarar för olika delar samarbetar om hur vi ska lösa situationen och förändra framtidsutsikterna för de här unga. Men även civilsamhället är jätteviktiga här! Civilsamhället kan få med de unga i ett sammanhang och det kan vara det första steget för att bryta utanförskap – att få finnas i ett socialt sammanhang, säger Lena Nyberg. 

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS