MUCF fördelar bidrag för 2024 till 118 organisationer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 262 miljoner kronor i organisationsbidrag till 110 barn- och ungdomsorganisationer för 2024. Dessutom fördelas totalt 11,3 miljoner kronor till åtta hbtq-organisationer.

Källa: mucf.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

–– Civilsamhället gör ett mycket viktigt arbete runt om i hela landet, de är också viktiga opinionsbildare och röstbärare för sina medlemmar. Föreningserfarenhet som ung ger betydelsefulla kunskaper för hela livet och dessutom en förståelse för hur en demokrati fungerar. Men flera organisationer har drabbats av stora utmaningar senaste åren och bidraget är helt avgörande för många föreningars verksamhet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer ska stödja barns och ungdomars självständiga organisering och deras inflytande i samhället. Bidragen till hbtq-organisationer ska stödja egna initiativ och verksamheter som stärker ställningen i samhället för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. 

– Pandemin ledde bland annat till att flera organisationer fortfarande kämpar med fallande medlemssiffror och ekonomiska svårigheter. Den främsta orsaken är att de inte kunnat vara ute och värva medlemmar på samma sätt som tidigare, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Organisationsbidragens storlek varierar beroende på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker det. Bidragen ska användas till ordinarie verksamhet och de organisationer som får bidrag ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. 

Inför 2024 ansökte något fler organisationer om statsbidrag inom de två stödformerna. 125 barn- och ungdomsorganisationer ansökte om bidrag jämfört med 122 för 2023. Elva hbtq-organisationer ansökte om bidrag jämfört med nio inför 2023.

Några av de organisationer som nu får bidrag är:

  • Riksförbundet EKHO – ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer får 575 747 kronor i bidrag.
  • Dövblind Barn och Ungdom DBU får 582 250 kronor i bidrag.
  • Förbundet Skog och Ungdom får 2 088 624 kronor i bidrag.

Se vilka organisationer som får del av statsbidraget för 2024 på mucf.se

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS