Ny analys ska stärka samordningen av minoritetspolitiken

DIKKO kollage

MHCF kommer att analysera minoritetspolitiken i Stockholms län, exklusive Sametinget. Magasin DIKKO ställde frågor om att inkludera nationella minoriteter i analysen. MUCF fick uppdraget den 20 juni, arbetet kommer att påbörjas efter sommarlovet och den 15 oktober 2024 kommer en skriftlig rapport lämnas.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Kulturministern efterlyser stärkt samordning i Minoritetspolitiken. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ges i uppdrag att analysera förutsättningar för inordnande av uppgifter inom minoritetspolitiken. MUCF kommer att undersöka ansvaret för uppföljning, samordning och bidragsfördelning, exklusive Sametinget. Syftet är att stärka samordningen och genomförandet av minoritetspolitiken.

Magasin DIKKO kontaktade MUCF för att ställa några frågor om hur arbetet med analysen av förutsättningar för inordnande av uppgifter inom minoritetspolitiken. Vi frågade bland annat efter hur de nationella minoriteterna skulle ingå i analysen.

Här kommer det mailsvar vi fick på våra frågor:

Uppdraget om att analysera förutsättningarna för att inordna de uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län har inom minoritetspolitiken inkom till MUCF 20 juni. Eftersom vi just har fått uppdraget har vi inte planerat det fullt ut ännu men vi besvarar dina frågor utifrån vad som gäller i nuläget.

Vi kommer omgående att påbörja arbetet med uppdraget men eftersom det är semestertider kommer huvuddelen av arbetet med utredningen att utföras efter sommaren (från augusti och framåt). Samråd och inhämtande av synpunkter från de nationella minoriteterna sker därmed efter sommaren. Vi kommer inte att ha en referensgrupp och upplägg för samråd planeras utifrån genomförbarhet. Ingen planering kring detta är ännu gjord. MUCF ska senast den 15 oktober 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet. Uppdraget omfattas inte av delrapportering. Under genomförande av uppdraget har vi inte för avsikt att lägga ut information om uppdraget.

Avdelningschef Sofia Zere ansvarar för uppdragets genomförande.

De frågor vi bland annat skickade och ville ha svar på är:

  • Hur kommer strukturen av analysen läggas upp?
  • När kommer utredningen starta?
  • Vilka representanter från de nationella minoriteterna kommer ni ha med i utredningen, och kommer de nationella minoriteterna finnas med under hela processen?
  • Eller kommer ni ha en referensgrupp som bara kommer få ta del av det som redan är berett och mer eller mindre ett färdigt underlag?
  • Kommer regeringens romska referensgrupp vara en del i arbetet?
  • Vem kommer ansvara för utredningen, från MUCF, och hur många och vilka kommer finnas med i utredningen?

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS