Ny bok om historieundervisning och historisk rättvisa

Hur förmedlas kunskap om historiska övergrepp? I en ny bok undersöks inte bara hur historisk rättvisa kommer till uttryck i skolans historieundervisning, utan också i en mängd andra historieförmedlande sammanhang.

Under de senaste decennierna har frågor om upprättelse av offer för historiska övergrepp fått ökad uppmärksamhet. Det handlar om kolonialt förtryck, folkmord och massakrer men också om demokratiska staters politik mot olika minoriteter. I Sverige har tvångssterilisering, omhändertagande av barn samt behandlingen av romer, samer och tornedalingar blivit föremål för utredningar. Hur produceras och kommuniceras kunskap om historiska övergrepp, och i vad mån kan kunskap om historien bidra till att offer upprättas och rättvisa skipas?

Brett spektrum av historiska händelser

I boken Historical Justice and History Education undersöks inte bara skolans historieundervisning, utan också sanningskommissioner, vitböcker, muséer, kunskapscentra, minnesmärken, bokcirklar och andra arenor för historieförmedling. Studierna behandlar ett brett spektrum av historiska händelser i olika länder: apartheid i Sydafrika, folkmordet i Rwanda, behandlingen av minoriteter och ursprungsfolk i bland annat Sverige och Kanada, det ceremoniella minnet av första världskriget i Storbritannien, övergrepp under andra världskriget i Japan och Europa, och här finns även kapitel som behandlar mer filosofiska och praktiska aspekter av historisk rättvisa.

Internationell konferens

Boken har tillkommit inom forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, som samlar utbildningshistoriker och historiedidaktiker från Pedagogiska institutionen vid Samhällsvetenskaplig fakultet och Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Humanistisk fakultet. Bokprojektet startade under läsåret 2018–2019, när Matilda Keynes var gästdoktorand i forskningsmiljön. I juni 2019 arrangerade bokens redaktörer en internationell konferens i Umeå, finansierad av Lärarhögskolan och Humanistisk fakultet, där preliminära versioner av bokkapitlen presenterades och diskuterades.

Ytterligare information om boken lämnas av förlaget Palgrave Macmillan.

Bokens redaktörer

Professor Daniel Lindmark, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, kontaktperson
Doktorand Matilda Keynes, University of Technology, Sydney, Australien
Docent Henrik Åström Elmersjö, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Docent Björn Norlin, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS