Språket| Skolverket, nationella minoritetsspråk

pixabay

På skolverkets hemsida står det att läsa att:

Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av elevens identitetsskapande. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov att stärkas och för att säkra språkens framtid är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper. Förutom att stärka elevens kulturella identitet, så bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering. Det innebär att undervisning i nationella minoritetsspråk bidrar till att väcka ett hotat språk till liv, att bevara det och få fler talare genom att använda olika metoder och hitta nya arenor för språket. Undervisningen bidrar till att språken fortsätter att utvecklas i Sverige.

På samma hemsida finns det också att finna läromedel och webbresurser

Nya perspektiv inom ämnet modersmål, publikation

Barnsånger på jiddisch, Jiddischförbundets webbplats

Mitt språk

Bildtema, norsk startsida

UR:s program på fler språk, minoritetsspråk

Tio pinnar i luften

Läromedel i nationella minoritetsspråk, Institutet för språk och folkminnen

Skolverkets kursplaner, betyg och bedömning för elever i högre årskurser som nyligen påbörjat undervisning i nationella minoritetsspråk kan ha svårt att uppnå kunskapskraven för årskurs 6 och 9. Men betyget i det nationella minoritetsspråket behöver inte räknas med om det sänker elevens meritvärde. Vid ansökan till gymnasieskola beräknas elevens meritvärde på de sexton bästa betygen.

Kursplaner för de nationella minoritetsspråken, grundskola

Kursplaner för modersmålsundervisning, gymnasiet (gäller även för nationella minoritetsspråken)

Stöd för dig som ska informera om nationella minoriteter och modersmål som nationellt minoritetsspråk, förskola och skola

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu