Språket

Språket| Skolverket, nationella minoritetsspråk

På skolverkets hemsida står det att läsa att: Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av elevens identitetsskapande. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i […]