Ny opinionsundersökning: Pandemin har påverkat synen på EU positivt men fler reformer krävs

Stödet för EU förblir starkt, visar en ny opinionsmätning. Sju av tio svenskar är nöjda med EU:s åtgärder mot pandemin och nio av tio anser att EU bör ha fler befogenheter att hantera kriser.

Stödet för EU är fortsättningsvis starkt, trots pandemin, visar en ny Eurobarometer-undersökning, som Kantar har genomfört på uppdrag av Europaparlamentet i mars/april 2021. Men synen på vad Europaparlamentet bör prioritera i framtiden skiljer sig mellan svenskar och övriga EU-medborgare. Däremot anser såväl svenskar som övriga EU-medborgare att globala utmaningar som covid-19-pandmin hanteras bäst på EU-nivå.

Pandemins påverkan på hälsa och ekonomi

74 % av de tillfrågade svenskarna anser att de fördelar för hälsan som de nationella restriktionerna bidragit med överväger de ekonomiska skador som orsakats av samma restriktioner. Den motsvarande andelen på EU-nivå är 58 %. Detta skiljer sig från november/december 2020 då en knapp majoritet uppgav att den ekonomiska skadan övervägde hälsofördelarna. 31 % av EU-medborgarna anser att pandemin har påverkat deras inkomster. I Sverige är den motsvarande andelen 16 %.

Sju av tio svenskar är nöjda med EU:s åtgärder mot pandemin

Såväl svenskar som övriga EU-medborgare är medvetna om EU:s åtgärder för att bekämpa covid-19-pandemin och dess konsekvenser. 92 % av de tillfrågade svenskarna har hört, sett eller läst om åtgärder som EU har vidtagit och 71 % är nöjda med dessa åtgärder. På EU-nivå är 8 av 10 medvetna om åtgärderna. Däremot är endast 48 % nöjda med dessa åtgärder, och hälften är missnöjda.

Endast 44 % av EU:s medborgare och 41 % av svenskarna är nöjda med solidariteten mellan medlemsländerna i kampen mot pandemin, enligt undersökningen.

Stödet för EU fortfarande starkt, men reformer efterlyses

Trots kortsiktiga förändringar och skillnader mellan länder är bilden av EU den mest positiva på över ett decennium. Nästan varannan EU-medborgare (48 %) och svensk (48 %) har en positiv bild av EU, 35% har en neutral bild, och endast 17% har en negativ bild av EU.

Undersökningen bekräftar att den positiva bilden av EU, som stärkts de senaste tio åren, fortsätter att förstärkas trots pandemin. Nästan hälften av medborgarna (47%) uppger att de är ”för EU, men inte för hur EU hittills har formats”. 23 % kräver radikala reformer.

EU bör ha fler befogenheter att hantera kriser

90 % av de tillfrågade svenskarna anser att EU bör ha fler befogenheter att hantera kriser som covid-19-pandemin. Detta är en ökning med fyra procentenheter jämfört med november/december 2020. På EU-nivå är den motsvarande andelen 74 %.

På frågan om vilka insatser EU ska prioritera för att bekämpa pandemin svarar 39 % av EU-medborgarna och 52 % av svenskarna att snabb tillgång till säkra och effektiva vaccin är den viktigaste frågan. I Sverige följs detta av att fastställa en europeisk krisstrategi (46 %) och att stödja globala insatser mot pandemin (34 %).

Prioritera klimat, organiserad brottslighet och demokrati, anser svenskarna

På frågan om vilka politikområden Europaparlamentet bör prioritera, svarar 51 % av svenskarna åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna, 47 % svarar kampen mot terrorism och organiserad brottslighet och 34 % svarar demokrati. Enligt EU-genomsnittet bör Europaparlamentet prioritera folkhälsa (49 %), kampen mot fattigdom och social exkludering (39 %) samt åtgärder för att stötta ekonomin och skapa nya jobb (39 %).

Bakgrund

Kantar genomförde Eurobarometer-undersökningen i samtliga 27 medlemsländer den 16 mars−12 april, på uppdrag av Europaparlamentet. Totalt genomfördes 26 669 intervjuer, varav 1045 i Sverige, personligen eller online i de fall där det var nödvändigt på grund av pandemin, avslutas pressmeddelandet.

Hela undersökningen hittar du här: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/spring-2021-survey

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS