Ny opinionsundersökning: Svenskar värderar EU-medlemskapet högt

Pixabay


En ny opinionsundersökning visar fortsatt stöd för EU och ett stort intresse för det kommande EU-valet 2024.

Källa: europarl.europa.eu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram
  • 73 procent av svenskar anser att Sverige har dragit nytta av EU-medlemskapet och 70 procent anser att EU:s åtgärder påverkar deras dagliga liv
  • De viktigaste prioriteringarna enligt svenskarna: Åtgärder mot klimatförändringar (58 procent), bekämpa terrorism och organiserad brottslighet (49 procent) och upprätthålla demokrati och rättsstatsprincipen (41 procent)
  • 77 procent av svenskarna tycker att EU-medlemskapet är något bra
  • 80 procent av svenskarna skulle rösta om EU-valet hölls om en vecka

Över sju av tio svenskar (73 procent) anser att Sverige har gynnats av att vara medlem i EU. Den motsvarande andelen för samtliga EU-länder är 72 procent. Det framgår av en ny Eurobarometer-opinionsundersökning som Verian har genomfört på uppdrag av Europaparlamentet.

På frågan om vilka är de viktigaste anledningarna till att det egna landet har gynnats av EU-medlemskapet, svarar såväl svenskarna som övriga EU-medborgare att EU bidrar till att upprätthålla freden och stärka säkerheten samt att EU-medlemskapet förbättrar samarbetet mellan det egna landet och EU:s övriga länder.

Synen på EU har varit stabil sedan mars 2023. 45 procent av EU-medborgarna är positiva till EU, 38 procent är neutrala och 16 procent är negativa. I Sverige har 63 procent av de tillfrågade en positiv bild, 23 procent en neutral bild och 14 procent har en negativ bild.

Europaparlamentets talman Roberta Metsola sa: ”Eurobarometer-opinionsundersökningen visar att Europa är viktigt. I ett svårt geopolitiskt och socioekonomiskt läge litar medborgarna på att EU hittar lösningar. En stor majoritet av EU-medborgarna anser att EU:s åtgärder har haft en positiv inverkan på deras dagliga liv.”

Totalt anser 70 procent av såväl svenskarna som övriga EU-medborgare att EU:s åtgärder faktiskt påverkar deras vardag.

Däremot skiljer sig synen på vad EU bör prioritera mellan svenskar och övriga EU-medborgare. 58 procent av de tillfrågade svenskarna anger att Europaparlamentet ska prioritera åtgärder mot klimatförändringar, 49 procent anger att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet är viktigast medan 41 procent svarar att upprätthålla demokrati och rättsstatsprincipen bör prioriteras.

Övriga EU-medborgare anger att Europaparlamentet ska prioritera kampen mot fattigdom och socialt utanförskap (36 procent) följt av folkhälsa (34 procent). Åtgärder mot klimatförändringar och stöd till ekonomin kommer på delad tredjeplats (båda 29 procent).

”Under de senaste fem åren har vi lyssnat. Och Europaparlamentet har levererat. Vi kämpar mot fattigdom, social exkludering och klimatförändringar, för att skapa jobb och för att försvara EU:s värderingar, såsom demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet,” sa Metsola.

Vidare anser 77 procent av de tillfrågade svenskarna att EU-medlemskapet är någonting bra och 80 procent anger att de sannolikt skulle rösta om EU-valet hölls nästa vecka. Bland samtliga EU-medborgare anser 61 procent av de tillfrågade att medlemskapet är något bra, 57 procent anger att de är intresserade av det kommande valet (sex procentenheter högre än under hösten 2018) och 68 procent anger att de skulle rösta om valet hölls nästa vecka (nio procentenheter högre än under hösten 2018).

Metsola avslutade: ”Demokrati kan aldrig tas förgivet. Vi måste skydda och bevara den genom att gå och rösta. Varje röst i det kommande EU-valet har en betydelse”.

Fullständiga resultat finns här.

Bakgrund   

Europaparlamentets Eurobarometer hösten 2023 genomfördes av Verian (tidigare Kantar Public) mellan den 25 september och den 19 oktober 2023 i alla 27 EU-länder. Totalt har 26 523 personer intervjuats (personligen och online), varav 1074 svenskar. Genomsnittsresultatet för EU i stort har viktats efter varje lands befolkningsstorlek.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS