Ny satsning till de mest utsatta: MUCF ska fördela 56 miljoner till civilsamhället

Foto Linda Lundqvist

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har åter fått i uppdrag av regeringen att fördela bidrag till organisationer som hjälper de mest utsatta i samhället.

Källa: mucf.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– Den ekonomiska utvecklingen med inflation och ökade kostnader gör att många hushåll har svårt att klara de nödvändigaste utgifterna. Civilsamhällets organisationer vittnar om att de nu också möter många nya grupper av människor som behöver få hjälp med exempelvis mat och hyra. Vi välkomnar regeringens långsiktiga satsning på det här bidraget, säger generaldirektör Lena Nyberg.

I juni 2023 anslog regeringen 50 miljoner kronor i statsbidrag till organisationer som arbetar med människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer med anledning av den ekonomiska situationen i Sverige. I september kunde MUCF fördela statsbidrag till 17 organisationer, bland annat Sveriges Stadsmissioner, Svenska Kyrkan, Hela Människan och Rädda Barnen. 

MUCF har nu fått ett permanent uppdrag från regeringen att fortsätta satsningen med att fördela statsbidrag till civilsamhället. Det rör sig om totalt 56 miljoner kronor att fördela och ansökan kommer att vara öppen mellan den 1 och 29 februari. Myndigheten väntas kunna fatta beslut i början av april.

– Det här är ett bidrag som gör stor nytta. Civilsamhällesorganisationer gör många viktiga insatser för att stötta hushåll som inte får ekonomin att räcka till. Det här ger organisationerna bättre förutsättningar att kunna ge stöd, säger avdelningschef Marie Pettersson Hallberg.

Bidraget kan sökas av ideella organisationer som redan idag jobbar med målgruppen socialt särskilt utsatta och kan användas för att förstärka sökande organisationers ordinarie verksamhet för att stötta målgruppen för hela 2024. Insatser kan handla om att hjälpa socialt särskilt utsatta individer och familjer med deras basbehov som att slippa gå hungriga, få möjlighet att sköta sin hygien eller att få någonstans att sova.

Läs mer på mucf.se om MUCF:s arbete med statsbidraget för insatser för socialt särskilt utsatta människor som drabbats av Sveriges ekonomiska situation 

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS