Nyheter| 8 april Romernas Internationella Dag

Foto Linda Lundqvist

Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Resande/romer har inget land som de kan kalla sitt. Trots att resande/romer är ett splittrat folk som bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enats kring. En av dessa symboler är den romska nationaldagen som firas den 8 april runt om i världen.

Resande/romer har funnits i Sverige sedan 1500- talet. Det bor minst 50.000 romer i Sverige idag, det kan till och med vara så många som 100 000, som delas in i fem grupper:

Resande/resandefolket som var den grupp som kom till Sverige under 1500- talet och utgör största gruppen, svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och resande/romer tillhör en av de fem minoriteter som Sverige har.

Konferens 1971 handlade om resande/romernas framtid

Den 7-12 april 1971 samlades representanter från fjorton olika länder tillsammans med Indiens delegation, Världskyrkorådet och representanter från forna Sovjetunionen i London för att prata om resande/romers framtid. Under mötet omvandlades den dåvarande Internationella zigenarkommittén till International Romani Union (IRU) och det beslutade att den 8 april skulle vara resande/romers internationella dag.

Foto Linda lundqvist

Vid kongressen beslutades det också om flaggan och utformningen av den. De blågröna färgerna i flaggan hade redan antagits vid en kongress i Bukarest 1933 men för att understryka resande/romers historiska koppling till Indien enades man om att lägga till ett hjul. Det röda hjulet symboliserar vandringen från Indien samt resande/romers framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen (andliga värden) medan den gröna färgen symboliserar jorden. Vid kongressen antogs även en nationalhymn Gelem, gelem (Jag har vandrat). Melodin är traditionell och texten är skriven av Jarko Jovanovic.

Dagen firas av allt fler runt om i Sverige och världen.

I början av 1980-talet firades dagen bara av ett fåtal familjer, men under åren efter det har firandet spridits och tilltagit. Idag firas 8 april i mer än fyrtio länder samtidigt med olika teman och aktiviteter. En del har ljuständning, medan andra planterar träd samt minnesceremonier för resande/romer som fallit offer för antizigansistiska övergrepp. Man har även lagt ned blommor i olika levande vattendrag. I den resande/romska traditionen, liksom i många kulturer, symboliserar vatten renhet och helande.

I Sverige har fler och fler kommuner beslutat att hissa flaggan den 8 april för att visa sin respekt för resande/romer. Ett beslut som hedrar dessa kommuner som visar vägen för de som inte gör det.

8 april är en viktig dag för resande/romers olika grupper och länder. En dag med såväl glädje med skratt som sorg med tårar skapar en påtaglig stämning. År 2000 utropade International Romani Union Romanistan som resande/romers transnationella hemland, utan krav på territorium. Man skulle kunna säga att hela världen är resande/romers hemland.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu