Nyheter| Drabbrikan nr 17 är publicerad

Skärmklipp

Kadives aschar marro 17:to Drabbrika passchlo pre marro internet-rigg: www.frantzwagner.org/publikationer

Drabbra palla filajj dó glanduno registrering pre romanimanusch dre Vimmerby foro fonn berscht 1713 – rannlo fonn Sebastian Casingen 
Arvid Bergman pukkar va lo lattchat dre steriliseringsansökningarna fonn berscht 1944. Ninna jar jå vidder ninna siro genomgång fonn ”tattarinventeringen” 1943-44.

Dennis Avorin pennar siro dennkrepa palla sassarott kai aschar kerdott palla mulepan pre Georg Floyd dre Amerika, kanna manuscha paggra statyer ta vavera hisoriska kovver. Va motte ascha forr mennde om laven ”tattare” ta ”zigenare” kossades nikklis?

Marro rakkrepaskro Jon Pettersson ranndrar palla dikkepan pre marro rakkrepa å tchakkes rakkras palla dova. Vidder ranndrar lo palla romanigramatik ta dikkar kavva vollta pre lavet – Kamma.
Mander soles ranndrar palla mire repprepan fonn je tradjepa to Brasilien.
Mé kalla lav vunschar mander Domenne je horta latcho drabblepa.

Hans Gyllenbäck-Berg Ranndrepaskro


Idag publicerar vi det sjuttonde numret av Drabbrikan på vår hemsida: www.frantzwagner.org/publikationer

Ni kan läsa om Vimmerby stads förteckning över stadens ”zigenare” år 1713 – av Sebastian Casinge Arvid Bergmans fortsätter sina systematiska genomgångar av 1943-44 års ”tattarinventering” och sina fynd rörande resande i 1944 års steriliseringsansökningar. 

Dennis Avorin har skrivit två artiklar. I den första ger sin syn på de anstormningar som initierats gentemot bland annat historiska monument, efter att den afroamerikanske mannen Georg Floyds död. Vad skulle liknande kampanjer mot förekomsten av historiska förekomster av begreppen ”tattare” och ”zigenare” innebära för oss resande – Att riva en staty? 

I Avorins andra artikel redogör han för sina efterforskningar runt Karl XII:s mytomspunna vallaker – Var Karl XII:s vallaker romanifolk?
Vår ordförande Jon Pettersson skriver två artiklar som rör vår svenska romani. Den första heter – Så framställs svensk romani, och den andra fokuserar på romanins grammatik och romaniordet – kamma.
Själv skriver jag denna gång en reseskildring som jag kallar – Paradiset och helvetet – på en och samma plats
Med detta önskar vi Er en trevlig helg och hoppas att Ni uppskattar läsningen.

Hans Gyllenbäck-Berg Sekreterare

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu