Nyheter| Internationella modersmålsdagen den 21 februari

foto pixabay

Internationella modersmålsdagen inträffar varje år den 21 februari, och inrättades av Unesco i november 1999 för att främja språklig mångfald. Själva dagen firades för första gången den 21 februari år 2000.

Internationella modersmålsdagen firas för att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner och för att ge kunskap som ska vara baserad på förståelse, tolerans och dialog.

Modersmålsdagen ska påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Dagen firas världen över med olika aktiviteter som konferenser, konserter, seminarier och så vidare. Dagen har vuxit och skapar en ökande medvetenhet om att språk spelar en viktig roll för kulturell mångfald, dialog mellan kulturer och utveckling, men också för att bygga inkluderande kunskapssamhällen, stärka samarbeten och bevara kulturarv.

I Sverige har vi ingen officiell språkstatistik, men det talas förmodligen närmare tvåhundra modersmål i vårt land. Störst är så klart svenskan med ungefär åtta miljoner utövare, sen kommer finskan och arabiskan. Flera modersmål har bara några hundra utövare. Finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch har en särskild ställning som nationella minoritetsspråk i Sverige och Sverige har år 2000 undertecknat den europeiska minoritetsspråkskonventionen för att bevara dessa.

Modersmålet är en viktig del i en människas liv och kultur. Att berövas sitt modersmål är att mista en del av sin identitet. Modersmålsundervisning är idag en politisk fråga. Samtidigt som det är en fråga som enligt forskningen påverkar inlärningen hos de elever som får eller inte får tillgodose sina behov av modersmålsundervisning.

Sverige har sedan1 juli 2009 en särskild språklag. Den lagen säger att svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige och att svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Det står också att alla har rätt till ett språk. Det innebär rätten att utveckla svenska och tillgång till att använda det egna modersmålet eller minoritetsspråket, men också att få möjlighet att lära sig olika främmande språk.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu