Nyheter| Öppet hus i Gällivare om nationella minoriteter 18 februari

Foto Gällivare kommun

Den 18 februari kommer Gällivare kommun anordna ett Öppet hus för allmänheten om nationella minoriteter i kommunen. De olika förvaltningarna lyfter fram sina arbeten med nationella minoritetsspråk. Öppet hus anordnas tillsammans mellan kommunen och den kommunala samrådsgruppen för nationella minoriteter.

Ingela Paulisdotter Samordnare för nationella minoriteter och urfolk/Utredare berättar att:

Det är snart tre år i april 2020, jag tog uppdraget i Gällivare kommun som samordnare för nationella minoriteter och urfolk. Jag kunde ingenting om det statliga minoritetspolitiska uppdraget som kommunen hade att förverkliga i samarbete med de nationella minoriteterna och urfolk i Sverige. Ett spännande och utmanande jobb. Nu börjar mitt kommunala strategiska arbete och samarbete med den kommunala samrådsgruppen med de nationella minoriteterna att ge resultat.

I Sveriges finns det fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer.  Från 1 januari 2010 stärktes de nationella minoriteternas rättigheter och möjligheter tack vare lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Ingela berättar vidare:

Gällivare kommuns nationella minoriteter bröt mark och initierade en Minoritetsspråksfestival 2018, och som nu blivit tradition årligen. Just nu planeras för minoritetsspråksfestival 2020 till hösten.

Den 18 februari blir det Öppet hus för allmänheten i Gällivare, på Folkets hus i Gällivare mellan klockan 09:45 – 20:00 (se program), och det är ytterligare ett tänkt återkommande event där allmänheten blir involverad, delaktig och får information.

Åter igen bryter Gällivare kommun mark, tack vare samarbetet med den kommunala samrådsgruppen för nationella minoritetsspråk, menar Ingela

Är ni i närheten av Gällivare missa inte att besöka Folkets hus och det öppna huset för de nationella minoriteterna

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu