Nyheter| Regeringen satsar för att möta utsatthet i samband med det nya coronaviruset

pixabay

Regeringen föreslår att 100 miljoner kronor avsätts till civilsamhällesorganisationer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer. Dessa grupper riskerar att hamna i en särskilt svår situation på grund av det nya coronaviruset. Förslaget är en del av den extra ändringsbudget som regeringen beslutade den 1 april, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

Det nya coronavirusets spridning är en global kris för människors liv och hälsa. När mer tid tillbringas hemma riskerar vardagen dessutom att förvärras för barn och unga som far illa i sin hemmiljö liksom för vuxna som utsätts för våld av närstående, inklusive de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Isolering kan medföra en längre tid utan avbrott tillsammans med våldsutövare samt att tillgång till stödinsatser försvåras.

Därför avsätter nu regeringen 100 miljoner kronor under 2020 till civilsamhällesorganisationers arbete med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer. Stödet ska bidra till att lindra den förstärkta utsatthet som kan drabba dessa grupper om de exempelvis inte kan gå till jobbet eller skolan, delta i fritidsverksamheter eller måste isolera sig i hemmet. Insatserna kan bland annat avse ökad närvaro på nätet för att nå ut till utsatta grupper, till exempel kvinnor, barn och hbtq-personer som riskerar eller utsätts för våld inklusive hedersvåld.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, avslutas pressmeddelandet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu