Nyheter| ”Romskt kulturarv som del av svenskt kulturarv” ett kulturarvsprojekt som får del av 16 miljoner

Foto Idrottsmuseet i Göteborg (CC BY)

INRIKES| I ett pressmeddelande berättas att 138 000 kronor gick till restaurering av tungviktsboxaren Ingemar Johanssons världsmästarbälte, 153 000 kronor till renovering av historiska lekmiljöer vid Norrbyskärs museum i Hörnefors och Frantzwagner Sällskapet – Sinti Kettanepa får 196 000 kronor för projektet ”Romskt kulturarv som del av svenskt kulturarv”.

Spannet är stort när Riksantikvarieämbetet delar ut årets 16 miljoner kronor i direkt projektstöd till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter.

112 kulturarvsprojekt, knappt hälften av alla som ansökte om pengar, har beviljats stöd.

16 miljoner kronor har fördelats till projekt och insatser som syftar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Bland de beviljade ansökningarna finns en stor bredd både geografiskt och verksamhetsmässigt. Projekten, som ska bedrivas över hela landet, rymmer åtgärder som till exempel renoveringar av historiska maskiner och fordon, informationsprojekt, utveckling av utställningar, brandskydd och andra säkerhetsfrämjande insatser samt digitaliseringsprojekt och tillgänglighetsanpassningar.

– Det finns en stor bredd bland projekten och det är roligt att se att många lyfter fram det immateriella kulturarvet som till exempel musik, dans, film och hantverkskunskaper, säger Tove Holm som handlägger statsbidrag vid Riksantikvarieämbetet.

Några exempel på ansökningar som beviljats:

  • Dalarna. Föreningen Å/F Tomtens vänner får 200 000 kronor till reparationer av ångfartyget Tomten som byggdes 1862 och som går på Venjansjön några mil utanför Mora.
  • Västra Götalands län. Idrottsmuseet i Göteborg får 138 000 kronor till bland annat restaurering av den forne tungviktsboxaren Ingemar Johanssons världsmästarbälte från 1959.
  • Västerbottens län. Stiftelsen Mo Ångsåg i Hörnefors får 153 000 kronor till Utvecklingsprojekt Lilla Norrbyskär som går till att renovera de historiska lekmiljöerna vid Norrbyskärs museum där barn får uppleva hur det var på 1920-talet.
  • Skåne. Frantzwagner Sällskapet – Sinti Kettanepa får 196 000 kronor för projektet ”Romskt kulturarv som del av svenskt kulturarv”. Projektet ska dokumentera historiska föremål och platser med kopplingar till romer i Sverige. 
  • Örebro län. Karlskoga Bergslags Hembygdsförening får 75 000 kronor för att digitalisera ljudkassetter och ljudband.

Sammanlagt har 112 arbetslivsmuseer och kulturarvsprojekt fått del av pengarna. Totalt inkom 243 ansökningar. De flesta projektstöden delas ut vid ett tillfälle, men en del stöd löper över två år eller som mest tre år. Spannet på projektstöden 2019 är knappt 10 000 kronor upp till 600 000 kronor.

I år är tredje gången som bidraget till kulturarvsarbete fördelas. Det övergripande ändamålet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Bidrag får lämnas för särskilda insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Av de 16 miljonerna är åtta miljoner kronor öronmärkta för arbetslivsmuseer.

Läs mer om bidraget till kulturarvsarbete

Samtliga beviljade projekt 2019

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu