Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Foto Lena Sjöberg

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg.

Källa: goteborg.se

Intresseanmälan för personer som tillhör resandegruppen och svenska romer till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer för mandatperioden 2023-2026

 1. Intresseanmälan för personer som tillhör resandegruppen och svenska romer till Göteborgs Stads råd f…
 2. Sista anmälningsdag 15 november
 3. Om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer
 4. Öppna möten
 5. Sammanträdestider hösten 2023
 6. Ledamöter
 7. Kontakta Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett råd till kommunstyrelsen. Rådet arbetar utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I rådet sitter 10 representanter för minoriteten och en representant för varje parti i kommunstyrelsen.

Det finns en ledig plats i rådet för resandegruppen och en för gruppen svenska romer.

 • Rådets ledamöter väljs för fyra år (2023-2026)
 • Rådets ledamöter företräder många perspektiv och intressen
 • Rådet har 6 sammanträden och 2 öppna samråd varje år
 • Rådets ledamöter förbereder och läser igenom handlingar inför sammanträdena
 • Rådets ledamöter deltar aktivt i arbetsgrupper
 • Ersättning betalas ut för det arbete som utförs.

Ledamöterna i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer ska ha:

 • ett starkt engagemang för den nationella minoriteten romers rättigheter
 • ha kännedom om olika perspektiv och livsvillkor som berör den nationella minoriteten romer
 • ha en vilja att samarbeta för att förbättra minoritetens villkor i Göteborg.

 Intresseanmälan är öppen för personer som identifierar sig som tillhöriga grupperna:

 • resande
 • svenska romer

Sista anmälningsdag 15 november

Sista dagen för att lämna in intresseanmälan är 15 november. När du skickat in intresseanmälan kommer du kontaktas av rådets samordnare för mer information. Blankett för intresseanmälan

För frågor kontakta samordnaren Stina Hansson på telefon: 0767-231668, eller e-post: nationella.minoriteten.romer@stadshuset.goteborg.se

Om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Rådet är ett forum för samråd och en rådgivande instans för kommunen i strategiska frågor som berör den romska minoriteten, i enlighet med Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta rådet och fastställa Reglemente för Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.

Rådet har möjlighet att initiera frågor och utvecklingsinsatser, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är också ett forum för ömsesidigt lärande och följer upp utvecklingen av plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor. Syftet är att öka den romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd. Rådet ska även bidra till att den romska minoritetens mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls och främjas i samma utsträckning som för övriga medborgare i Göteborg.

Öppna möten

Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten för allmänheten. Öppna möten är inte beslutande möten, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete. På de öppna mötena lyfts aktuella frågor. Öppna möten är en viktig yta för dialog med framförallt den nationella minoriteten romer i Göteborg, men också allmänhet, medarbetare i Göteborgs Stad och förtroendevalda.

Sammanträdestider hösten 2023

Torsdag 21 september klockan 14.30-17.00
Tisdag 7 november klockan 14.30-17.00
Torsdag 14 december klockan 14.30-17.00

Ledamöter

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer:

 • Bianca Knutsson
 • Bagir Kwiek
 • Marcela Kovacsova
 • Rami Raim
 • Nuri Selim
 • Soraya Post
 • Tuula Friman
 • Juha Nyman

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS