Nyheter| Spelar det roll att barn i Sverige är fattiga?

INRIKES| Spelar det någon roll att barn i Sverige är fattiga? Hur länge ska vi blunda för den misär som många barn lever i?

Majblomman har släppt sin rapport om barnfattigdomen i Sverige. Årets rapport heter ”Spelar det roll” och är en bred sammanställning av barnfattigdomen i Sverige. Rapporten belyser hur det ser ut just nu och vilka barn det handlar om, vilka konsekvenserna är samt vad vi som samhälle kan göra för att alla barn ska få det de har rätt till. Rapporten levandegör statistik och fakta genom intervjuer med bekanta profiler och reportage om människor som gör skillnad.

I rapporten står det att läsa:

Barnkonventionen fyller 30 år i höst, men vi ser ingen anledning att fira. Ojämlikheten bland barn i Sverige växer. Tusentals ansökningar om ekonomiskt stöd kommer årligen in till Majblommans lokalföreningar. De berättar om basala behov av kläder och skor, om barns önskan att fortsätta med fotbollsträningar och danslektioner, om längtan efter en cykel eller besök på nöjespark. När pengar saknas till boende, barnomsorg och el finns sällan utrymme att prioritera barnens önskemål. Då finns Majblomman. 2018 delade vi ut sammanlagt 25 miljoner kronor i direkt ekonomiskt stöd till barn i Sverige i familjer där pengarna inte räcker till det mest nödvändiga.

och

Det finns olika sätt att mäta fattigdom. Vi har valt att använda det mått som arbetats fram av Rädda Barnen.
Måttet omfattar barn i familjer med antingen låg inkomststandard, försörjningsstöd eller med både låg inkomststandard och försörjningsstöd. Enligt Statistiska Centralbyrån lever 186 000 eller 9,3 procent av barnen i Sverige i barnfattigdom enligt detta perspektiv. Siffrorna är från 2016 och inkluderar alla barnhushåll där de vuxna var folkbokförda i Sverige. Barn som kom till Sverige i samband med flyktingvågen 2015 är inte inräknade eftersom de inte hunnit folkbokföras vid mätningen. Asylsökande räknas inte in i statistiken. Inte heller så kallat papperslösa ingår i statistiken. Med andra ord är den verkliga siffran sannolikt högre än den officiella.

Läs hela rapporten här

Stöd Majblomman gör stor skillnad för många barn och ungdomar.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu