Nyheter| Uppsala kommun samarbetar med Fredens Hus om romers rättigheter

pixabay

Den 29 september, på Resandefolkets dag, lanserade Fredens Hus en ny workshop för högstadie- och gymnasieskolor i samarbetsprojektet med Uppsala kommun

Med utgångspunkt i den romska minoriteten i Sverige utforskar workshopen nationella minoriteter, identitet och rasism. Workshopen leds av Fredens Hus tillsammans med Uppsalas romska ungdomsambassadör. Workshopen innehåller både teoretiska och praktiska moment och tar cirka 75 minuter att genomföra.

Workshopen går att boka kostnadsfritt, mellan oktober 2020 till och med april 2021. Den riktar sig till högstadiet- och gymnasiet. Inga direkta förberedelser krävs för workshopen. Workshop sker på skola och kräver projektor.

Samtliga skolbesök görs naturligtvis i samråd med rektor och ansvarig lärare samt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som grund. Bokning/frågor skickas till Antonio@fredenshus.se .

Denna workshop en av uppdragen i samarbetsprojektet mellan Uppsala kommun och Fredens Hus på tema romsk inkludering.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu