Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023 på Martin Luther King-day

Foto: Annika af Klercker

Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023 för sitt outtröttliga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet.

Martin Luther King (1929-1968) var en amerikansk baptistpräst och ledargestalt för de svartas kamp för lika medborgerliga rättigheter i USA. Hans berömda tal ”I have a dream” har sedan dess blivit en ledstjärna för många fri- och rättighetskämpar runt om i världen. King mördades vid ett attentat i Tennessee 1968. Han föddes i Atlanta, Georgia, USA den 15 januari 1929 och hette från början Michael King Jr. Martin Luther King utbildade sig bland annat inom sociologi och teologi. Han doktorerade i systematisk teologi och arbetade därefter som baptistpastor och ledare inom den afroamerikanska medborgarrättsrörelsen (NAACP). Källa: SO-rummet.

Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023 för att hon är en röst för alla hotade arter i den snabbt krympande biologiska mångfalden. Pella Thiel har även grundat End Ecocide Sweden för att göra ecocid till ett internationellt brott i samma klass som folkmord och krigsbrott. Hon har också tagit initiativ till Faith Voices for Ecocide Law, ett unikt samarbetsprojekt mellan världens religioner och trossystem.

Pella Thiels arbete visar på kraften när personlig övertygelse omsätts i samhällsförändring. Vi uppmärksammar hennes kunskap, nätverksbyggande och pedagogik. Vi vill lyfta hennes mod och ickevåldsliga envishet, att under lång tid kämpa för fred med jorden.

Den vision som driver Pella Thiel är en planet där människor och natur lever i harmoni och där människans destruktiva roll under antropocen är ett minne blott. ”From harm to harmony!”

Prisutdelningen äger rum den 16 januari 2023 kl. 19.00.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS