Public service uppfyller sitt uppdrag gällande utbudet på minoritetsspråk

Lindy Larsson är en av de 16 gästerna som Dusan Marinkovic intervjuar. Han berättar bland annat om sitt jobb i Berlin, om planerna på en uppsättning i Stockholm och om sitt bröllop. 30 augusti publiceras avsnittet på SVTPlay. Foto: SVT

I mitten av juni överlämnade granskningsnämnden sin bedömning av public service-företagens verksamhet för 2021 till regeringen. Granskningen visar att bolagen uppfyller sina public service-uppdrag.

Granskningsnämnden för radio och tv har genomfört sin årliga genomlysning av SR:s, SVT:s och UR:s public service-redovisningar. SVT och UR har uppfyllt sina uppdrag för 2021. SR har i stort uppfyllt sitt uppdrag men har i ett fall brustit då företaget endast delvis uppfyllt kravet på att redogöra för intäkter vid sidan av avgiftsmedel.

Årets granskning har visat på färre brister än föregående år, men nämnden ger likt tidigare år ett antal medskick inför kommande redovisningar. Bland annat kommer nämnden att särskilt följa hur SVT redovisar att företaget uppfyllt kravet på att ta hänsyn till kvalitativa nyhetsmediers konkurrensförutsättningar. Nämnden bedömer att det är angeläget att SVT fortsätter sitt arbete med att fokusera på rörlig bild och att andelen artiklar utan video online minskar.

Nämnden slår också fast att företagen bör förbättra sin redovisning för att ge allmänheten möjlighet att få insyn i public service-verksamheten. Redovisningarna bör vara så lättillgängliga som möjligt för att öka spridning och bidra till en fortlöpande diskussion i samhället om hur verksamheten sköts. I kommande redovisningar bör företagen dessutom redovisa tydligare hur de har stimulerat en fortlöpande samhällsdiskussion om verksamheten.

Bakgrund

Granskningsnämnden bedömer varje år om public service-företagen SR, SVT och UR uppfyllt sina uppdrag. Bedömningarna är ett centralt underlag för regering och riksdag inför beslut av hur public service-uppdraget ska vara utformat under nästa tillståndsperiod.

Nämnden uttalar sig bland annat om hur företagen uppfyllt villkor gällande nyhetsverksamhet, kulturuppdrag, program för barn och unga, utbud på minoritetsspråk, spegling av hela landet samt redovisning av resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet. Nämndens uppgift är att göra bedömningarna i efterhand utifrån företagens public service-redovisningar. Årets bedömning är den andra i tillståndsperioden för 2020–2025.

Besluten hittar du längst ned på sidan. Du kan även söka efter dem på myndighetens webbplats, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS