Radiohjälpens Ukrainarespons – ett år efter invasionen

Bostadshus vars mittenparti förstördes helt av ryska luftangreppen mot Borodjanka, Ukraina den 2 mars 2022. Foto Amnesty

Cirka sex miljoner människor får stöd tack vare allmänhetens gåvor till Ukraina via Radiohjälpen. Det omfattande akutstödet sker bland annat genom mat, rent vatten, sjukvård och mediciner och särskild hjälp till barn. Engagemanget fortsätter ett år efter den ryska invasionen. ”Budskapet från det svenska folket är tydligt: Ukrainas folk står inte ensamma”, säger Kristina Henschen, generalsekreterare för Radiohjälpen.

Sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina för ett år sedan har 136,1 miljoner kr samlats in av Stiftelsen Radiohjälpen. Den särskilda insamlingen för att rädda liv och lindra nöd i och kring Ukraina har stöttat elva omfattande projekt. Totalt väntas cirka sex miljoner människor nås genom de olika projekten, där nästan hälften utgörs av barn och unga.

”Ett stort tack till alla som har engagerat er och fortsätter engagera er i detta fortsatt akuta läge”, säger Kristina Henschen.

Radiohjälpens insamlings påbörjades under Melodifestivalen 2022, två dagar efter invasionen. Stödet från Ukrainainsamlingen har syftat till att lindra nöden bland civilbefolkningen. Stödet sker genom Radiohjälpens humanitära partnerorganisationer på plats i Ukraina, och i vissa angränsande länder dit människor flytt. Matpaket, rent vatten och akut hälso- och sjukvård har varit prioriterat i flera projekt, samt medicinskt basmaterial och hygienkit. Stödet omfattar även psykosocialt stöd. Genom projekten har barn fått tillgång till tryggare, barnsäkra platser, skolgång, och stödsamtal. Även identifiering av ensamkommande barn vid gränserna samt insatser riktade mot återförening av familjer har skett. Tillgång till el och värme och exempelvis filtar har under vintermånaderna varit del av stödet då infrastruktur skadats i beskjutningen. Projekt gällande kvinnors och flickors behov av skydd från sexualiserat våld och exploatering, samt särskilt stöd till HBTQIA+-personer har beviljats. Läs om alla projekt som Radiohjälpen stöttar på denna länk.

Inom kort kommer Radiohjälpen att bevilja fler projekt då behoven fortsatt är mycket stora.

Inom ramen för Radiohjälpens kampanj Världens Barn har även flera projekt fått stöd till barn i Ukraina och i angränsande länder.

SÅ LINDRAR DU NÖDEN I UKRAINA

Swisha valfritt belopp till 9019506.

Ring 099-90 100 för att skänka 100 kr.

Rösta i Melodifestivalen med Radiohjälpens telefonnummer.

Starta en digital insamlingsbössa på denna länk.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS