Rasbiologiska institutet – Svensk historia, som inte får glömmas eller gömmas 17/2

Med anledning av det i år är 100 år sedan Statens institut för rasbiologi (även kallat Rasbiologiska institutet) öppnades i Uppsala, arrangerar CEMFOR en digital minnesdag med berörda enskilda och grupper, organisationer och forskare. Minnesdagen arrangeras i samarbete med Forum för judiska studier (UU) och Centrum för forsknings- och bioetik (UU). Rasbiologiska institutet är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

Det statliga institutet för rasbiologi öppnade i Uppsala 1922. 1956/57 upphörde själva institutet och delar av institutet upptogs av Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk genetik.  Arkivet från det rasbiologiska institutet handhas av Uppsala universitetsbibliotek.

Minnesdagen är en fortsättning på de fyra dialogseminarier med berörda grupper som anordnades av CEMFOR under våren 2021. Dialogseminerierna uppmärksammade rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag. Under 2022 planeras uppföljande seminarier. 

Vi utgår från metoder och etiska förhållningssätt som finns inom urfolksstudierrasismforskning samt etiska regler som finns i svensk lagstiftning och hos forskningsfinansiärer samt i internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. 

I Rasbiologiska institutets arbete med att kategorisera folkgrupper riktades ett särskilt stort intresse mot den samiska befolkningen i dess egenskap av att vara Sveriges enda urfolk. Läs mer här: Så drabbades samerna av den rasbiologiska forskningen

Minnesdagen arrangeras av CEMFOR i samarbete med Forum för judiska studier (UU) och Centrum för forsknings- och bioetik (UU). Projektledare: May-Britt Öhman. Finansiellt stöd har erhållits från forskningsprojekten: 

  • ”Sijddaj máhttsat betyder ”kommer hem”, Vetenskapsrådet, Dnr 2021-03080 
  • ” ’Leva utan olja?!’ Omprövande av relationer med land och vatten utifrån urfolks expertis”, FORMAS Dnr 2019-01975, 7,5 MSEK, inom Nationella forskningsprogrammet om klimat.

Vänligen notera att inbjudan till att anmälan förslag på presentationer och framträdanden under Minnesdagen nu är stängd.
Anmälan var öppen: 10 november – 9 december 2021
Länk till inbjudan att anmäla förslag 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS