Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck

Photo: Fredrik Posse/Stryngford Photo

Regeringen har överlämnade den 1 mars en proposition till riksdagen med förslag om att det ska införas ett särskilt brott för hedersförtryck.

Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. Vi har tidigare infört en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv, och nu inför vi ett särskilt brott för upprepade hedersrelaterade gärningar, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Förslagen i propositionen innebär att det ska införas ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck. Brottet innebär att det införs en särskild strängare straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv och där gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Straffet föreslås vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

Förslagen innebär att den kritik som Lagrådet framfört rörande konstruktionen av brottet och straffskalan omhändertas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS