Regeringen söker överintendent och chef till Forum för levande historia

Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har även en särskild uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

Myndigheten ska vidare:

 • bedriva utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och utbildning,
 • bedriva verksamheten i nära kontakt med pågående forskning, andra kultur- och utbildningsinstitutioner samt myndigheter, organisationer och föreningar vars verksamhet rör liknande frågor,
 • sträva efter att verksamheten når största möjliga geografiska spridning och förankring,
 • verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.

Myndigheten ska därtill aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag, företräda Sverige i International Holocaust Remembrance Alliance, samt dela ut ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser om pris till Per Angers minne.

Myndigheten leds av en överintendent som är myndighetschef. Forum för levande historia har 40 anställda och ligger i Gamla stan i Stockholm.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har

 • kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
 • förståelse för den politiska struktur myndigheten verkar inom,
 • erfarenhet av att driva utvecklingsarbete kopplat till organisation,
 • erfarenhet från kunskapsförmedlande arbete,
 • akademisk examen eller motsvarande, med relevans för myndighetens ansvarsområde.

Du ska också ha förmåga att

 • förstå och hantera de särskilda beslutsprocesser som gäller i statlig verksamhet och den politiska struktur som myndigheten verkar i,
 • etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med aktörer inom myndighetens område på internationell, nationell, regional och lokal nivå,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • vara drivande och resultatorienterad,
 • engagera och motivera medarbetarna,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken,
 • företräda myndigheten professionellt och förtroendefullt, även internationellt,
 • arbeta för att nå en bredare publik i hela landet,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • kommunicera väl i komplexa sammanhang.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av forskning inom relevant område,
 • erfarenhet av internationellt arbete,
 • erfarenhet av arbete med att främja demokrati och mänskliga rättigheter,
 • god kännedom om utvecklingen inom arbetet med hågkomst, utbildning och forskning om Förintelsen.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av Åsa Hemingway, enhetschef och Nina M Andersson, statssekreterare. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem

via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 mars 2022.

Du kan ansöka HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS