Romer i Sverige uppmanar hjälporganisationer i Ukraina att rapportera diskriminering och rasism

pixabay

Vi romer i Sverige uppmanar internationella hjälporgan och observatörer att rapportera vad som sker vid gränsövergångarna vid Ukraina där flyktingar mottaganden sker.

Vi får konstant rapporter från romska organisationer och journalister på plats om att de romer som flyr från Ukraina diskrimineras och inte får samma hjälp som de andra flyktingarna. Efter ett uttalande av Ukrainas ambassadör i England om att det förekommer rasism vid gränsövergångar ger oss än mer oro för vad som sker innanför Ukraina vid gränsövergångar. 

Att man separerar romer eller personer med annan etnicitet från de övriga flyktingar ger skrämmande påminnelse om historiska händelser av diskriminering under Andra Världskriget där Sinti och Romer gjorde sin plikt i kriget som soldater samtidigt som deras familjer fördes till läger. Och som senast nu under Balkan kriget där romer utsattes för diskriminering av båda parter under kriget men även av hjälporganisationer. 

Massflyktsdirektivet gäller alla flyktingar från Ukraina oavsett om man är rom eller inte och att man på något sätt inte skulle inkludera eller neka romerna är ur ett människorätts perspektiv är  vedervärdigt och bryter mot både internationell lag och moral. I Sverige och många andra europeiska länder har barnkonventionen antagits som en lag och vi vill påminna om UNHCR ansvar om att utreda att lagen efterföljs och att även romska barn inkluderas av denna lag.

Vi får rapporter om att romer blir hindrade från att fly och blir nekade transport på grund av sin etnicitet och detta gör att vi får skrämmande påminnelser av andra incidenter under historien där hjälporganisationer inte inkluderade romerna på samma sätt eller gav dom samma möjligheter som övriga flyktingar vid till exempel Röda Korsets evakuering av barn med dom vita bussarna. 

Vi uppmanar hjälporganisationer att rapportera och vara vaksamma om sådana incidenter särskilt de större organisationer som arbetar vid gränsövergångarna som Röda korset, rädda barnen med flera det är ert ansvar att se till att ingen diskriminering av flyktingar sker och att de donationer som ni arbetar med används utan någon diskriminering. 

Vi har fått rapporter om kyrkor samt deras företrädare nekar eller avvisar romer från humanitär hjälp både innanför landet men även i länder dit romer tagit sin flykt. Och vi vill uppmana Svenska kyrkans hjälporganisationer på plats att försäkra sig om att alla flyktingar för samma hjälp och stöd utan diskriminering.

Allt detta sammantaget gör att vi inte kan ignorera de varningstecken och rapporter som vi får in från olika håll, vi vill därför att Amnesty international och Human Rights Watch samt andra övervakande organ fäster särskild uppmärksamhet till dessa rapporter som inkommit om separation av flyktingar vid gränsövergångarna samt att romska flyktingar särbehandlas vid utgivning av mat, vatten och andra förnödenheter.

Det som sker just nu i Europa är skrämmande för oss alla och det är allas vår plikt att hjälpa alla flyktingar från Ukraina oavsett deras en etnicitet. Historien kommer att döma oss för våra handlingar under denna kris men även för vår ovilja att hjälpa de utsatta på grund av etnicitet.

Bagir Kweik
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS