Romska, romani chib eller bara romani, vad heter minoriteten Romers språk

DIKKO kollage

Efter att DIKKO fått in mail om hur man benämner språket (speciellt när det varit texter från språkrådet där språket kallas romska) tog vi kontakt med språkrådet och frågade hur de tänkte.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu

Språkrådet är statens organ för språkvård och språkpolitik är en avdelning inom Regeringskansliet. Språkrådet skapade som myndigheten 2006 och tillhör Institutet för språk och folkminnen. Avdelningen Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige som rör svenska språket och arbetar med klarspråk, språkpolitik, språkteknologi, terminologi och lexikografiskt arbete. Språkrådet uppgiften är att bedriva språkvård för svenska, finska, romani och svenskt teckenspråk, men Språkrådet har också till uppgift att följa utvecklingen för alla språk i Sverige.

Språkrådet sätter på sätt och vis norm för språket och vilka ord som används. När vi ställde frågan till Språkrådet tog de upp frågan med sina språkvårdare.

Och på vår fråga om hur de tänker när de använder ordet romska som benämning på det språk som minoriteten Romer talar svarade de:

Den svenska benämningen romska av romani chib uppkom på 1990-talet som ett försök att komma ifrån ordet zigenska, som ansågs och fortfarande anses kränkande. Förslaget kom från det romska föreningslivet och började snabbt sprida sig.

Isof började använda benämningen romska i texter och på webben eftersom det passar väl in i det svenska språkbruket (franska, finska etc) och är lättare att böja än romani chib. Adjektivet romska är väl etablerat, t ex den romska flaggan och den romska musiken. Som svensk benämning på språket används både romska, romani chib, romane, romanes och romani.

I språklagen från 2009 anges namnet på det romska språket som romani chib. I myndighetstexter används både romani chib och romska. Isof likställer benämningarna romani chib, romani, romska m fl när man skriver på svenska och alla är välkomna att använda det man själv föredrar, Isof ger ingen rekommendation här.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS