Seminar om nasjonale minoriteter og urfolk

Privat bild

Lær om inkluderende aktiviteter for barn og unge

Källa: Taternes landsforening, Glomdalsmuseet, Innlandets fylkeskommune
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Rapporten «Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner» har satt nytt fokus på noen av våre nasjonale minoriteter og urfolk. Fra tidligere har vi også en tilsvarende rapport om romanifolket/taterne, som også peker på behovet for mer kunnskap og positive tiltak for inkludering og holdningsskapende arbeid mot rasisme.

Ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler, frivillige organisasjoner og andre interesserte inviteres til seminar på Glomdalsmuseet i Elverum mandag 4.  og tirsdag 5. mars. Det blir middag og kulturinnslag om kvelden mandag og seminar tirsdag.

Målet med seminaret er å gi kunnskapspåfyll og inspirasjon til flere aktiviteter for barn og unge både på dag- og kveldstid.

Seminaret er gratis. Hotellkostnader kan dekkes ved spesiellebehov, og ta i tilfelle kontakt med rune.jorgensen@innlandetfylke.no om dette er aktuelt. Hotellrom kan bestilles hos Elgstua til avtalt pris 1290 kroner. Ring 62401070 og oppgi referansekoden 30320824.

Trykk her for påmelding innen fredag 23. februar.

Vi har plass til inntil 100 deltakere, så det kan lønne seg å melde seg på så raskt som mulig

Program

Mandag 4. mars kl 19

Middag med kulturinnslag og konsert med Veronica Akselsen Lillesveen og Roy Lønhøiden på Glomdalsmuseet

Tirsdag 5. mars kl 09-14.30

Kort presentasjon av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, nasjonale minoriteter og urfolk og pågående arbeid i Innlandet.

Orientering om aktivitetstilbudene ved Glomdalsmuseet og omvisning.

Orientering om aktivitetstilbud og møter med blant andre Randsfjordmuseet, Valdresmusea, Norsk Skogfinsk museum, Sisdajven Saemien Siebrie (tidligere Mjøsa og omegn sameforening) og Norske Kveners forbund i tillegg til arrangørene.

Lunsj

Dialog om hvilke tiltak som trengs for å øke kunnskapsnivået om nasjonale minoriteter og urfolk og  skape flere inkluderende aktiviteter for barn og unge i barnehager, skoler og på fritiden.

Oppsummering og veien videre

Arrangører:

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS