Studie av högskolestudenter som tillhör nationella minoriteter

Foto Linn Malmén

2018 publicerade UHR en studie där gymnasieungdomar från de judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska minoriteterna intervjuades i fokusgrupper om hur de ser på högskolestudier.

I rapporten svarar unga i alla grupper, om än i varierande grad, att de inte skulle uppleva det som problemfritt att vara öppna med sin identitet på högskolan. När det gäller högskolestudier räds ungdomarna, i olika grad, att bemötas av okunskap och fördomar från andra studenter. En del beskriver även farhågor om att diskrimineras av lärare.

2022 påbörjas en uppföljande studie som fokuserar på studenter som har valt att läsa vidare på högskolor och universitet. Syftet är att öka kunskapen om nationella minoriteters förutsättningar att påbörja och genomföra högre utbildning.

Under våren intervjuas personer som tillhör en nationell minoritet och som studerar vid något lärosäte i Sverige. Mer information om studien kommer inom kort.

Källa Universitet och högskolerådet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS