Kunskapen om Sveriges nationella minoriteter behöver öka inom högskolan

DIKKO kollage

Okunskap, osynliggörande och fördomar är något som studenter från nationella minoriteter upplever alltför ofta. Att bli negativt bemött på grund av sin nationella minoritetstillhörighet kan skapa så kallad minoritetsstress. UHR föreslår åtgärder som lärosätena kan genomföra i dialog med berörda studenter.

Källa: uhr.se

Många judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som läser på högskolenivå har mer negativa erfarenheter från sin tidigare skolgång. De menar att högskolan i jämförelse är en tryggare miljö med färre problem kopplade till minoritetstillhörigheten. Men att det ändå behövs fler åtgärder för att minska minoritetsstressen på högskolan. ”Man blir en vandrande föreläsningsserie”, säger en student i en intervjustudie som UHR:s rapport grundas på.

– Vi föreslår att universiteten och högskolorna i dialog med studenter från dessa grupper satsar mer på att öka kunskapen om Sveriges nationella minoriteter samt att synliggöra de problem som kommer med okunskap, säger Anders Ljungberg, avdelningschef vid UHR.

Språkutbildningar ger upprättelse

Lärosätena kan exempelvis dels öka insatserna för breddad rekrytering och breddat deltagande, göra mer för att motverka diskriminering och dels ge fler utbildningar i nationella minoritetsspråk. Att det finns högskolekurser i just de egna minoritetsspråken upplever många av dessa studenter som en upprättelse och ett erkännande. Men det går fortfarande att göra mer.

Främja nationella minoriteters rättigheter och språk

UHR har ett uppdrag att främja de nationella minoriteternas rättigheter och de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska med varieteter. Den aktuella rapporten bygger på intervjuer om upplevelser av högskolestudier bland studenter som tillhör de nationella minoriteterna.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
rapport4-hogskolestudier-ur-ett-nationellt-minoritetsperspektivLadda ner

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS