reportage

Intervju med Sarah Britz, chefredaktör för Faktum

Faktum startade 2001, och fyller alltså 20 år i år. Startades med Big Issue London och Situation Stockholm som förebild och till en början var försäljarkåren mestadels alkoholiserade män, rekryterade från parkbänken. Då var hemlösheten […]