Intervju med Sarah Britz, chefredaktör för Faktum

Foto Pär Ljung

Faktum startade 2001, och fyller alltså 20 år i år. Startades med Big Issue London och Situation Stockholm som förebild och till en början var försäljarkåren mestadels alkoholiserade män, rekryterade från parkbänken. Då var hemlösheten synlig i Göteborg. Kravet för att få sälja var att man var hemlös, det kravet togs bort efter det att flera försäljare fått ordning på sina liv, men ändå ville fortsätta att sälja för den sociala gemenskapen och inkomstens skull.

Sara Britz skickade tre Faktum-tidningar till Magasin DIKKO som vi lottar ut till tre lyckliga vinnare. Längst ner kan du se vad du ska göra för att vara med i utlottningen.

Vilka är era säljarna och hur går det till när de får tidningarna?

Idag är försäljergruppen ungefär hälften EU-medborgare och hälften ”ursprungsgruppen” som vi lite slarvigt bekänner den. Vi har kontor i Göteborg, Karlstad, Helsingborg och Malmö. Vi varje kontor har vi personal som säljer tidningen till försäljarna och stöttar och coachar dem i deras arbete. Varje försäljare har en försäljningsplats och innan man blir försäljare så har man två inskrivningssamtal och man skiver under ett kontrakt där man bekräftar att man tagit del av våra ordningsregler som är rätt simpla: Du ska uppträda nyktert, inte vara påflugen, får inte tigga eller spela musik samtidigt som du säljer Faktum, du ska ge tillbaka rätt växel och behandla köpare och personal på Faktum med respekt. Vi har ett språkkrav sedan 2013 – att man ska kunna göra sig förstådd på svenska eller engelska, säger chefredaktör Sarah Britz.

Sarah Britz har varit chefredaktör Faktum sedan 2015.
Tidningen Faktum som är en Sveriges största gatutidningarna med en ökad räckvidd enligt den senaste Orvestoundersökningen som kom i februari.

Vi har fått internationella priser för Faktum kids och för grävande reportage.2020 prisades vi som ”årets affärsutveckling” på Tidsskriftsgalan för att ha hittat en lösning på en digital prenumeration som även främjar försäljarna. Vi har fått guldspaden tre gånger får vår grävande journalistik, senast 2015. Vi var nominerade 2017.Vi driver också opinionsarbete – det senaste är att jag skrivit debattartiklar i GP där jag ifrågasätter varför inte hemlösa, papperslösa och andra personer som befinner sig i Sverige inte är en prioriterad grupp vad gäller vaccin mot covid-19, trots att WHO förespråkar och kategoriserar dessa människor som en sårbar grupp, berättar Sarah.

Vad är det roligaste med att jobba med Faktum?

Det roligaste är kontakten med försäljarna, att jag lär mig något varje dag, att jag känner att jag får vara med att påverka människors liv till det bättre, liksom att påverka samhället. Att folkbilda, bekämpa fördomar om hemlöshet och fattigdom. Faktum är med i ett internationellt nätverk av gatutidningar, INSP, en NGO som har bas i Skottland. Jag sitter med i styrelsen sedan 2017 och det är lärorikt och spännande att se hur vi kan stötta andra gatutidningar i världen. Gemensamt för framför allt Europa är att människor från fattiga länder söker sig till rikare för att hitta en utkomst. Vi bekämpar inte bara hemlöshet – utan framför allt fattigdom som är en av de starkaste orsakerna till hemlöshet och utanförskap. Vi arbetar lokalt för att bekämpa fattigdom och hemlöshet globalt. Det är roligt att vara en del av en världsomspännande organisation som sysselsätter personer som står långt från både arbetsmarknad och bostadsmarknad.

Vad är det svåraste?

Att möta rasism och antiziganism. Schablonbilden om den hemlöse. Att orka jobba med och lyssna på människor med fördomar – det är ju mitt jobb också. Nu är det svårt med minskade annonsintäkter under pandemin och osäkerheten hur det ska bli efter pandemin. Hur stadskärnor, handeln förändras – det är ju där försäljarna har sina spots. Hur ser samhället ut om två år, vilka infrastrukturer har förändrats? Här måste vi hänga med. Och hur har utanförskapet förändrat, de ökade ekonomiska klyftorna. Idag har vi hemlösa som bor i lägenheter och har tak över huvudet (om än de inte har egna kontrakt utan har kommunala kontrakt eller kanske träningsboenden) men de finns i statistiken som hemlösa. Medan den hemlöshet vi ser på gatorna bland utsatta EU-medborgare, papperslösa och ensamkommande – de räknas inte som hemlösa och är därmed en icke-fråga.

Fyra snabba frågor till Sarah Britz

 1. Ser du någon skillnad, försäljningsmässigt, mot för innan pandemin?
  Vi har hittills klarat försäljningen hyfsat bra. Jag tror att det beror på att Faktums försäljare har blivit mer synliga på gatorna. Men oron finns framöver. Vi har inga bidrag utan är beroende av annonser, stöd från företag och försäljningen på gatan. Och annonserna har nästan helt försvunnit.
 2. Säljer EU- migranterna Faktum?
  Ja, men vi kallar dem inte migranter. Vi vet ju inte om de vill migrera. Den bild de ger oss är att de använder inkomsterna från Faktumförsäljningen till att bygga tak, toaletter i sina hus och försörja sina barn. De befinner sig hos Faktum i perioder. Under sommaren åker många av dem tillbaka till Bulgarien och Rumänien och har andra jobb. Men några är papperslösa eller bara fast i Sverige av olika anledningar.
 3. Vilka städer finns Faktum i?
  Vi finns i hela Götaland och även i Värmland. På de ställen där vi inte har kontor har vi samarbeten med Stadsmissionen, Hela människan och andra föreningar som säljer tidningen till försäljarna så de ska slippa åka långt. 
 4. Kan man läsa Faktum på nätet?
  Ja, vi publicerar artiklar och information på faktum.se

Kan man beställa tidningen för hemleverans i brevlådan?

Nej, men digital prenumeration går att beställa på hemlös.se
Vi har löst en prenumerationsmodell som liknar den på gatan där försäljaren får hälften av vad tidningen kostar. Om man inte vet försäljarens försäljarnummer så går (liksom alla gåvor vi får) pengarna till Försäljarfonden. Med de medlen underlättar vi försäljarnas vardag. Till exempel köpte vi ett stort antal tidningar av oss själva i januari (den tuffaste försäljarmånaden) så varje försäljare som köpte tidningar fick 20 gratisexemplar att sälja vidare.

Berätta gärna en berättelse där Faktum har gjort skillnad för människan.

I varje nummer porträtterar vi en försäljare – dessa intervjuer ligger på hemsidan. Och nästan varje person berättar om vad Faktum betytt för dem. Thomas som för två år sedan började sälja tillsammans Flory och som blev nykter när Flory dog i somras. Eller Maria som blev bortgift som 14-åring, födde barn när fyllt 15, kom till Sverige tillsammans med sin man som slog henne. Tillsammans tiggde de men när hon började sälja Faktum och få en egen inkomst kunde hon avsluta äktenskapet, även om hon blev utstött av familjen. Eller Anita i Malmö som säljer Faktum för att komma ut ur lägenheten och prata med folk, hon har ett svårt trauma efter att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp som liten och flera självmordsförsök bakom sig. Kolla på hemsidan! uppmanar Sarah

Som avslutning berättar chefredaktör Sarah Britz att det hon är mest stolt över är:

specialbilaga vi gjorde 2017 – Faktum kids. Då uppmärksammade vi att det finns flera tusen hemlösa barn i Sverige. Bara i Göteborg var 618 barn i akut hemlöshet – de levde på jourboenden, akutboendet, kvinnojourer, campingstugor (här räknas inte papperslösa och EU-medborgare in). Det blev ett uppvaknade både för läsare och politiker, debatter i radio och tv och även många tidningar gjorde reportage. Den publikationen förändrade situationen för många barn – idag är antalet barn i akut hemlöshet lägre. Men det finns ingen nationell statistik – socialstyrelsen gjorde senaste mätningen 2016, kommunerna behöver inte ta reda på hur verkligheten ser ut och kommuner mäter även på olika sätt så det går inte att jämföra. Vissa kommuner mäter inte, och säger därefter att det inte finns hemlöshet…

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt

För att delta i lotteriet skriv ett mail till redaktionen@dikko.nu
Motivera gärna varför du vill ha en tidning.
Glöm inte skriva ditt namn och adress.
Vi kommer dra en vinnare 10 april 2021 så håll utkik när vi presenterar vinnarna i tidnignen.


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS