Intervju med Ulf Stolt, chefredaktör för Situation Sthlm

Första numret av Situation Sthlm kom ut i augusti 1995 berättat Ulf Stolt, chefredaktör för Situation Sthlm. Det finns närmare 300 aktiva säljare besöker verksamheten varje år. Av dessa är cirka 20 procent kvinnor.

Situation Sthlm säljs också i stora delar av Mälardalen bland annat i Uppsala, Örebro, Gävle, Västerås, Borlänge, Eskilstuna och Köping. Säljarna köper tidningen för 30 kr och säljer den sedan vidare för 60 kr och erhåller alltså 30 kr per sålt nummer. Sista onsdagen varje månad kommer ett nytt nummer av Situation Sthlm ut.

Vi är den enda månadstidningen i landet som sysslar med den snäva form av lokaljournalistik i magasinsformat som vi gjort till vårt kännetecken. 16.000 personer köper tidningen varje månad. 100.000 läser den, säger Ulf Stolt.

Situation Sthlm är en långsamt pågående berättelse om Stockholm, dess invånare, händelser och företeelser – 36 sidor varje månad, 11 gånger om året, i över tjugofem år – som i ett vidare perspektiv också berättar någonting om staden och tiden nu.

Vi frågade Ulf Stolt hur länge han varit chefredaktör?

Jag har varit chefredaktör för tidningen sedan 1997, men jag har jobbat här sedan starten 1995, skrev ingenting i nummer 1 då den kom  ut precis när jag började men sedan dess har jag skrivit.

2015 mottog tidningens chefredaktör Ulf Stolt Sveriges Tidskrifters Stora pris och 2011 tilldelades Situation Sthlms Live-radio ”Radioskugga”, av och med säljarna, Radiopriset i kategorin Årets Närradio.

Situation Sthlm är en lågtröskelverksamhet som riktar sig till hemlösa, före detta hemlösa och socialt utsatta människor. Många ur målgruppen har missbruksproblem och/eller är drabbade av psykisk ohälsa, men inte alla. Syftet med tidningsförsäljningen, utöver den inkomst den genererar, är att skapa en struktur i tillvaron, stimulera till minskat missbruk och genom verksamheten få hjälp och stöd. Verksamheten erbjuder också timanställning, arbetsträning, skrivarverkstad, datorstöd, motiverande samtal, juridisk rådgivning och diverse aktiviteter.

Vad är det roligaste med att jobba med Situation Sthlm?

Att vi gör skillnad. Stockholm och personerna här och händelserna i staden är oupphörligt intressant att följa och bevaka och ha möjlighet att skriva och berätta om. Och genom säljarna – både i intervjuer med dem, via deras egna texter och som tips till reportage och nyheter – får vi också inblick i en helt annan verklighet som adderar ett viktigt perspektiv till situationen i Stockholm, menar Ulf Stolt.

Personer som inte omfattas av det sociala stöd som samhället erbjuder eller inte har några etablerade kontakter inom till exempel socialtjänst, kriminalvård eller psykiatri skrivs inte in som säljare av Situation Sthlm.
Syftet med Situation Sthlms verksamhet är rehabilitering med arbete som metod. Vår målgrupp består av de personer vars stöd från Situation Sthlm kompletteras av samhällets insatser.

Med tidningsförsäljningen som bas driver Situation Sthlm också en social verksamhet som på flera sätt försöker stödja säljarnas väg tillbaka till samhället. Vi strävar efter att kunna erbjuda såväl konstruktiv sysselsättning som andra viktiga verktyg vid sidan av tidningsförsäljningen. Det kan handla om att få hjälp i sin kontakt med myndigheter, juridisk rådgivning, avlönade timuppdrag, arbetsträning eller bara att fika i vårt café. Den sociala verksamheten erbjuder även alla säljare att ha sin post till Situation Sthlm och fri tillgång till telefon, datorer med internet uppkoppling och stöd i att lära sig hantera datorn som verktyg.

Fyra snabba frågor till Ulf Stolt:

  1. Ser du någon skillnad, försäljningsmässigt, mot för innan pandemin?– Ja, vi har tappat i upplaga sedan pandemin.
  2. Kan man läsa Situation Sthlm på nätet?– Ja, vi publicerar tidningen med en månads eftersläp på nätet. Och det finns ett arkiv med tidningar på nätet som sträcker sig några år tillbaka.
  3. Kan man beställa tidningen för hemleverans i brevlådan?– Ja, man kan Swisha och få tidningen skickad till sig.
  4. Kan man prenumerera på Situation Sthlm?– Ja, det kan man. En helårsprenumeration om 11 nummer kostar 660 kronor.

Två volymer av boken ”Hemlös – med egna ord” har givits ut 2008 och 2015. Boken ”Raines Dagbok” gavs ut 2010. Hemlöse tidningsförsäljaren Raine Gustafssons samlade, prisbelönta (han delade PEN-klubbens Bernspris med Situation Sthlm 2005) dagböcker – etthundratrettiotre stycken – som under tolv år från våren 1998 till våren 2010 utan avbrott publicerats i Situation Sthlm. Aldrig tidigare, någonstans i världen, har en sådan dagbok, skriven av en hemlös person medan det hemlösa livet pågick, löpande publicerats i en tidskrift. Eller senare givits ut i bokform.

Situation Sthlm har tilldelats bland andra Svenska PEN:s Bernspris 2005 med motiveringen: ”För att den med pondus visar att det Stockholm offentligheten placerat i periferin egentligen ligger i centrum. Med siktet envist vänt mot bostadspolitikens och psykiatrireformens återvändsgränder och med en kulturbevakning som står sig när andra kulturtidskrifter går omkull”. Samt Publicistklubbens Stora Pris 2006 med motiveringen: ”Ger en röst åt de utsatta och utslagna i samhället och vidgar därmed yttrandefriheten”.

Tidningens reklamkampanjer vann 2006 och 2007 Sveriges Tidskrifters pris i kategorin ”Årets reklamkampanj”. Och kampanjen ”Det är inte vem som helst som säljer Situation Sthlm” – med försäljarnas CV:n – vann 2012 två brons och ett silverlejon i Cannes, samt ett Silverägg på Guldäggsgalan samma år.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS