reportage

Intervju med Ulf Stolt, chefredaktör för Situation Sthlm

Första numret av Situation Sthlm kom ut i augusti 1995 berättat Ulf Stolt, chefredaktör för Situation Sthlm. Det finns närmare 300 aktiva säljare besöker verksamheten varje år. Av dessa är cirka 20 procent kvinnor. Situation […]