reportage

Intervju med Stina A Gezelius gatutidningen Vasaplan i Umeå

Kulturföreningen Vasaplan bildades 2009 har en upplaga på 3000 exemplar. Tidningen ges ut fyra gånger per år av den ideella kulturföreningen Vasaplan. Den är partipolitiskt och religiöst obunden. Vinsten av försäljningen går oavkortat till försäljaren […]

reportage

Intervju med Sarah Britz, chefredaktör för Faktum

Faktum startade 2001, och fyller alltså 20 år i år. Startades med Big Issue London och Situation Stockholm som förebild och till en början var försäljarkåren mestadels alkoholiserade män, rekryterade från parkbänken. Då var hemlösheten […]

reportage

Intervju med Ulf Stolt, chefredaktör för Situation Sthlm

Första numret av Situation Sthlm kom ut i augusti 1995 berättat Ulf Stolt, chefredaktör för Situation Sthlm. Det finns närmare 300 aktiva säljare besöker verksamheten varje år. Av dessa är cirka 20 procent kvinnor. Situation […]