nyheter

Ytterligare 13 folkbibliotek utsetts till romska läsambassader

I en andra ansökningsomgång har ytterligare 13 folkbibliotek utsetts till romska läsambassader, i det initiativ Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek tagit. Syftet är att stötta folkbiblioteken i sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. En […]