nyheter

Nyheter| Uppdrag: Nationell stödlinje för personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta reda på om människor med psykisk ohälsa och självmordsbenägenhet behöver en nationell stödlinje. Stödlinjen ska också rikta sig mot anhöriga och närstående. Om myndigheten kommer fram till att en […]