Kultur

Nationalhymnen, Gelem gelem

Resande/romers internationella dag firas den 8 april till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Trots att resande/romer är ett splittrat folk som inte har ett eget land och bor […]