Nationalhymnen, Gelem gelem

Foto Linda Lundqvist
Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Resande/romers internationella dag firas den 8 april till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Trots att resande/romer är ett splittrat folk som inte har ett eget land och bor på alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enats kring. Vid kongressen antogs 8 april som resande/romers gemensamma internationella dag och Gelem, gelem som nationalhymn.

Gelem, gelem (Jag har vandrat) har en melodi som är traditionell och texten är skriven av Jarko Jovanovic. Idag är det förmodligen den resande/romska sången som spelats in flest gånger. Gelem Gelem är en sång som beskriver resande/romers historiska vandring från Indien, samt utsatthet och styrka.

8 april Romernas Internationella Dag

  • Resande – resanderomer härstammar från de migranter som kom till Sverige på 1500-talet och utgör den största gruppen i minoriteten romer.
  • Svenska romer – kalderashromer kom till Sverige i slutet av 1800-talet.
  • Finska romer – kaleromerna från Finland kom till Sverige när passtvånget mellan de nordiska länderna avskaffades 1954.
  • Utomnordiska romer – lovararomer kom till Sverige genom en så kallad organiserad överföring av romer från Östeuropa i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.
  • Nyanlända – arli- och gurbetiromer kom till Sverige på 1990-talet och 2000-talet som flyktingar från Balkan.

De resande och rösträtten

Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

När fick romer rösträtt?

Under den större delen av 1900-talet togs resande/romers frigörelseaktiviteter inte på allvar eller något man behövde ta hänsyn till. Under 50- och 60-talet växte antalet organisationer vilket banade väg för den ”resande/romska rörelsen” som kom under 70-talet. Under detta årtionde grundades ett flertal lokala och nationella resande/romska organisationer med en mängd olika syften och mål.

Vad är aktivism? Alltså aktivism på riktigt!

Stora ansträngningar gjordes för att få till en politisk representation av resande/romerna på ett internationellt plan. Sedan 1989 har resande/romers företrädare i kommunala och nationella politiska organ ökat i många östeuropeiska länder.

Gelem, gelem (första versen)

Gelem, gelem lungone dromensa
Maladilem baxtale romensa
Air omalen katar tumen aven
E caxrencar bokhale chavensar
”Aai romale, aai chavale”

Jag gick, jag gick på de långa vägarna
Där mötte jag många lyckliga romer
A, romer säger, var kommer ni ifrån?
Med alla tält och hungriga barn.
”Aai, romer, aai, ungdomar”


Resande/romers internationella dag firas den 8 april till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Trots att resande/romer är ett splittrat folk som inte har ett eget land och bor på alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enats kring. Vid kongressen antogs 8 april som resande/romers gemensamma internationella dag och Gelem, gelem som nationalhymn.

Gelem, gelem (Jag har vandrat) har en melodi som är traditionell och texten är skriven av Jarko Jovanovic. Idag är det förmodligen den resande/romska sången som spelats in flest gånger. Gelem Gelem är en sång som beskriver resande/romers historiska vandring från Indien, samt utsatthet och styrka.

8 april Romernas Internationella Dag

  • Resande – resanderomer härstammar från de migranter som kom till Sverige på 1500-talet och utgör den största gruppen i minoriteten romer.
  • Svenska romer – kalderashromer kom till Sverige i slutet av 1800-talet.
  • Finska romer – kaleromerna från Finland kom till Sverige när passtvånget mellan de nordiska länderna avskaffades 1954.
  • Utomnordiska romer – lovararomer kom till Sverige genom en så kallad organiserad överföring av romer från Östeuropa i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.
  • Nyanlända – arli- och gurbetiromer kom till Sverige på 1990-talet och 2000-talet som flyktingar från Balkan.

De resande och rösträtten

Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

När fick romer rösträtt?

Under den större delen av 1900-talet togs resande/romers frigörelseaktiviteter inte på allvar eller något man behövde ta hänsyn till. Under 50- och 60-talet växte antalet organisationer vilket banade väg för den ”resande/romska rörelsen” som kom under 70-talet. Under detta årtionde grundades ett flertal lokala och nationella resande/romska organisationer med en mängd olika syften och mål.

Vad är aktivism? Alltså aktivism på riktigt!

Stora ansträngningar gjordes för att få till en politisk representation av resande/romerna på ett internationellt plan. Sedan 1989 har resande/romers företrädare i kommunala och nationella politiska organ ökat i många östeuropeiska länder.

Gelem, gelem (första versen)

Gelem, gelem lungone dromensa
Maladilem baxtale romensa
Air omalen katar tumen aven
E caxrencar bokhale chavensar
”Aai romale, aai chavale”

Jag gick, jag gick på de långa vägarna
Där mötte jag många lyckliga romer
A, romer säger, var kommer ni ifrån?
Med alla tält och hungriga barn.
”Aai, romer, aai, ungdomar”

I mitt tycke har Mark Maxin har gjort en av de bästa versionerna av Gelem, gelem. Lyssna och njut av den här nedan.

I mitt tycke har Mark Maxin har gjort en av de bästa versionerna av Gelem, gelem. Lyssna och njut av den här nedan.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 248 340

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61