Nyheter

Minoriteter i fokus på SVT

Berättelsen om heterosexuella Daniel som gärna vill ha barn men inte har en fast relation lämnar ingen oberörd. I dokumentären Drömmamma sökes, som sänds den 26 maj, fångas föräldraskap, biologiska klockor och barnlöshet upp i […]

Blänkare

Digital visning: Vems är du?

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är sedan år 2000 Sveriges nationella minoriteter. Hör etnolog Minja Hjort berätta om Stadsmuseets utställning ”Vems är du?” om nationella minoriteter i Stockholm. Redaktionenredaktionen@dikko.nu Att vara en oberoende tidning […]

Demokrati

Sveriges första nationella anhörigstrategi

Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg liksom göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. Inom ramen för strategin ger regeringen bland […]

Kultur

Programsläpp för Festival!

Festival!  – årets stora arena för kultur och rättighetsfrågor på temat urfolk och nationella minoriteter. I programmet som rymmer över 40 programpunkter för alla åldrar, finns allt från angelägna samtal och föreläsningar till konserter, teater […]

Nyheter

Minoritetspolitikens utveckling under 2021

Länsstyrelsen har nu släppt uppföljningsrapport av året 2021 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Minoritetspolitikens utveckling år 2021. I rapporten följer Länsstyrelsen upp och analyserar utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet […]

Nyheter

Sakråd med ungdomsorganisationer

På regeringskansliets hemsida står det att läsa om att statssekreterare Nina Andersson bjöd in till ett sakråd med ungdomsorganisationer den 29 mars. Fokus på mötet var att inhämta synpunkter och medskick till arbetet med att […]