Kultur

Romskt litterärt sällskap har skapats

Fredag 12/11 var en speciell dag för vår gemensamma svensk romska historia då beslutades att starta igång ”Romska litterära sällskapet”. Ett sällskap som kommer att arbetet med romsk litteratur. Hur ”Romska litterära sällskapet” kommer arbete […]