Romskt litterärt sällskap har skapats

Fredag 12/11 var en speciell dag för vår gemensamma svensk romska historia då beslutades att starta igång ”Romska litterära sällskapet”. Ett sällskap som kommer att arbetet med romsk litteratur.

Hur ”Romska litterära sällskapet” kommer arbete konkret, och vilka som kommer finnas med i sällskapet, kommer utkristallisera sig under arbetets gång och vi kommer säkert så skäl att återkomma till. Men att det kommer gynna resande/romsk litteratur är självklart.

Maria Bogeblad, som är en av medlemmarna, berättar att ett sällskap består av medlemmar ut alla grupper ur den nationella minoriteten romer och gruppens vänner som alla arbetar för att främja bland annat romska litteratur och frågor som berör den nationella minoriteten romer. Det romska litterära sällskapet är ingen förening och helt politiskt och religiöst obundet. Man kan som förening bli medlem i sällskapet och just nu är det 21 medlemmar och kommer säkert att öka i antal då det bara är fem dagar gammalt.

Idag finns 32 romska läsambassader som kommer att fortsätta att arbeta med det arbete som Bagir Kweik har påbörjat. De romska läsambassaderna kommer fortsätta att synliggöra minoriteten romer med allt från resande/romska böcker till olika kulturella evenemang. Det är ett fantastiskt arbete som våra bibliotek gör och som vi ser fram emot att se fortsättningen på.

Maria Bogeblad fortsätter att berätta att det romska litterära sällskapet kommer att ha tre spår. Ett är att främja romsk kultur, media och forskning. Det andra är att ha en expertgrupp i olika frågor, tex vid utredningar eller minoritetsrättsliga frågor. En tredje är bokrådet där man exempelvis kommer att årligen presentera en litteraturlista över nationell och internationell litteratur. Samtliga medlemmar kommer även att kunna nås vid frågor kring minoritetsfrågor och dylikt. 

Det känns som att det ”Romska litterära sällskapet” är att ta litteraturen till nästa nivå och som att ett otroligt viktigt arbete som påbörjats. Det är en historisk milstolpe som slagit ned och som kommer ge resande/romsk litteratur en ny status.

Ett stort tack till Bagir Kwiek för hans arbete och initiativ.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS