Tiggeriförbud strider mot mänskliga rättigheter ny dom från Europadomstolen

Fotot är taget utanför en affär i Skellefteå. Mannen heter Victor och han sitter där varje dag för att få ihop pengar till sin sjuka fru. Foto BiL

Civil Right Defenders hemsida står det att Europadomstolen har slagit fast att tiggeriförbud strider mot mänskliga rättigheter. Schweiz fälldes för att ha bestraffat tiggeri genom att ha bötfällt en kvinna som tiggde.

Europadomstolens dom bekräftar att förbud mot passiv pengainsamling är i strid med de mänskliga rättigheterna och att varje människa har rätt att förmedla sin nöd, säger Aida Samani, jurist på Civil Rights Defenders.

Domstolen menar att förbudet har kränkt kvinnans privat- och familjeliv genom att förbjuda henne att uttrycka sin nöd och menar att det är en inneboende del av människovärdet att få förmedla sin svåra situation och försöka tillgodose sina grundläggande behov.

Pandemin i Europa där romer når “rock bottom”

Domen är viktig även utifrån ett svenskt perspektiv då Europakonventionen, som Europadomstolen prövar, gäller som lag i Sverige. De senaste åren har flera kommuner runtom i landet klubbat igenom lokala tiggeriförbud. 2017 överklagade Civil Rights Defenders tiggeriförbudet i Vellinge kommun – som var först ut med att införa lokalt förbud – eftersom vi menar att tiggeriförbud strider mot mänskliga rättigheter. Processen drevs till Högsta förvaltningsdomstolen som i april 2020 fattade beslut att inte meddela prövningstillstånd.

Gator utan tiggare är en parentes i Svensk historia

Frågan om tiggeriförbud har även prövats i en parallell process där Länsstyrelsen upphävde Vellinge kommuns förbud, men där Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att ett förbud inte strider mot ordningslagen.

Kan få betydelse för tiggeriförbud i Sverige

Civil Rights Defenders menar att domstolarna i de tidigare rättsprocesserna i Sverige inte prövat om tiggeriförbudet är förenligt med mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen och Regeringsformen, utan endast fokuserat på ordningslagen. Därför blir Europadomstolens dom viktig i relation till de tiggeriförbud som införts i kommuner runtom i Sverige.

Tiggarnas situation. Lyssna är silver, hörlurar är guld

De kommuner som har infört tiggeriförbud behöver nu skyndsamt ompröva förbuden, säger Aida Samani.

Civil Rights Defenders kommer att fortsätta driva frågan juridiskt i Sverige och kommer nu analysera hur de går vidare meddelas på hemsidan.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS