Uppsala kommun uppmärksammar resandefolkets högtidsdag

Foto Britt-Inger Lundqvist 2011

Resandefolket är tidiga invandrare i Sverige och en del av landets historia. Det finns uppgifter om att en första grupp kom till Stockholm 29 september 1512. Därför firas resandefolkets högtidsdag 29 september.

Trähjul i blått lutat mot en stubbe
Hjulet på bilden symboliserar vägarnas folk. Foto: Britt-Inger Hedström Lundqvist

– Högtidsdagen är ett sätt att föra resandefolkets historia vidare, säger Emilia Huczko, samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens Uppsala kommun.

En nationell minoritet

Resandefolkets historia startade för ungefär 1 500 år sedan när ett nomadfolk började vandra från Indien. För cirka 900 år sedan kom de till Europa via Balkan. 2000 erkändes resandefolket som den största och äldsta gruppen i minoriteten romer och är därmed en nationell minoritet i Sverige. Men resandefolket är en heterogen grupp. Vissa känner stark samhörighet med romerna medan andra upplever att de har en egen resandeidentitet.

Romers rättigheter är mänskliga rättigheter

Uppsala kommun har varit en utvecklingskommun för romsk inkludering och fortsätter arbeta för att stärka den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter.

För att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och romsk inkludering har Uppsala kommun ett samarbete med föreningen Fredens Hus. 

Du som är ung och vill veta mer om dina minoritetsrättigheter

Tillsammans med Fredens Hus genomför kommunen träffar och aktiviteter riktade till ungdomar som tillhör alla de nationella minoriteterna. Uppsala kommun vill gärna komma i kontakt med ungdomar som är intresserade av att öka kunskapen om sina minoriteters rättigheter.
Information om träffar och aktiviteter för ungdomar som tillhör de nationella minoriteterna finns på fredenshus.se. 

Du är också välkommen att höra av dig till Uppsala kommun. Kontakta Emilia Huczko (emilia.huczko@uppsala.se) eller Helene Löwgren (helene.lowgren@uppsala.se).

Så arbetar Uppsala kommun med nationella minoriteter 

Läs mer om resandefolket

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritet.se) 

Magasin DIKKO (dikko.nu) 

Vilka är resandefolket? (bohuslansmuseum.se) 

Källa: Uppsala kommun

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS