Kulturförvaltningen i Göteborg tar över West Pride och lokala evenemang med start januari 2021

pixabay

2020 gavs uppdraget till Kulturförvaltningen i Göteborg att organisera och genomföra de lokala evenemangen samt West Pride 2021, ett uppdrag som tidigare legat hos Stadsledningskontoret. Arbetet är nu igång i en ny verksamhet vid namn Lokala Evenemang, vilket genomförandet av West Pride för Göteborgs Stad ligger organiserat under. Paraplyorganisationen har upprättats inom avdelningen Göteborgs bibliotek och kulturhus på Stora Teatern.

Utöver West Pride omfattar de lokala evenemangen även:

Samernas nationaldag – 6 februari
Sverigefinnarnas dag – 24 februari
ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism) – 21 mars
Romernas internationella dag (nationaldag) – 8 april
Veterandagen – 29 maj
Medborgarskapsceremonin – 6 juni
Tornedalingarnas dag – 15 juli
Black Ribbon Day – 23 augusti
Resandefolkets högtidsdag –27 september

Genomförandet kommer att bygga vidare på de erfarenheter som redan finns inom Kulturförvaltningen och hos de medarbetare som ansvarat för att genomföra evenemangen. Organisationen och genomförandet 2021 kommer betraktas som ett pilotår som utvärderas under hösten.

Bedömningen är att Covid-19 kommer prägla även stora delar av det nya året och därför planeras flera av årets lokala evenemang att arrangeras digitalt, helt eller delvis. Det är även på grund av pandemin som datum för årets upplaga av West Pride fortfarande diskuteras. Beslut om när och i vilken form West Pride 2021 kommer äga rum har ännu inte gjorts. Lokala Evenemangs uppdrag med West Pride är inte att arrangera festivalen, utan att organisera Göteborgs Stads medverkan.

Ansvarig verksamhetsområdeschef är Martin Hansson, Stora Teatern. Rickard Stierna projektleder de lokala evenemangen samt ansvarar för uppbyggnaden av den nya verksamheten för West Pride i Kulturförvaltningen och hanterar den nya funktionsbrevlådan för West Pride:

west.pride@kultur.goteborg.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS