Utvidgat demokratiuppdrag för Forum för levande historia

Regeringen har idag beslutat att utvidga instruktionen till Forum för levande historia (FLH). Myndighetens demokratifrämjande uppdrag kvarstår men kommer framöver, förutom lärdomar från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, även att inkludera andra historiska brott mot mänskligheten.

Myndighetens uppdrag har i dag sin utgångspunkt i Förintelsen och omfattar frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. I och med inrättandet av Sveriges museum om förintelsen ser regeringen behov att vidga FLH:s uppdrag till att också omfatta andra brott mot mänskligheten.

Myndigheten får även i uppdrag att öka och fördjupa kunskaperna om antisemitism, antiziganism och andra former av rasism och intolerans med fokus på kopplingen mellan historien och samtiden.

– Förintelsen saknar motstycke i historien och kommer för alltid att ha en universell betydelse. Nu får myndigheten ökad frihet att göra urval och ta utgångspunkt i andra brott mot mänskligheten. Kopplingen mellan historia och samtid är avgörande och myndigheten har ett viktigt uppdrag att belysa demokratiska grundläggande värden utifrån historiska kunskaper, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Ändringen träder i kraft den 15 juni 2023.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS