Vad är romsk hederskultur

DIKKO kollage

En debattartikel beskriver skribentens egna åsikterna i texten.

28:e mars föreläser GAPF ”specifik romsk hederskultur” men vad är specifik romsk hederskultur? GAPF har tagit ett steg till att mynta ett begrepp kopplat till etnicitet som vi romer ifrågasätter. När man går in på GAPF hemsida ser man snabbt att detta är en förening med lång erfarenhet av att lyfta upp hedersfrågor. Prestigefyllda priser och möten med både kungligheter och politiker. Men trots det förstår man inte att det inte är korrekt att mynta ett begrepp som ”specifik romsk hederskultur”. Eller är det kanske just det man har förståelse till?

Man myntar kanske begreppet för att det är en lockande rubrik på föreläsning, så att myndigheter som länsstyrelsen ska anlita just dem som föreläsare. GAPF skaffar sig ytterligare ett arbetsområde där man nu kan föra talan för en hel grupp människor och kanske kan det generera till nya utmärkelsen och arvoden till föreningen.

När GAPF bir kontaktade är de inte intresserad av att svara. Tystanden ekar i mailboxarna, GAPF gör sig inte ens besvär att besvara romernas mail och frågor som:

– Vad är romsk hederskultur, vem är det som är kunnig att utbilda i detta ämne?

Frågan är väldigt relevant, då vi romer anser att ingen har rätten att föra talan på ett generaliserande sätt. De romska grupperna är väldigt olika, med olika sedvänjorna som skiljer de olika grupper skiljer markant. Att cementera ett generaliserande begrepp där man påtvingar individer begreppet ”romsk hederskultur” är väldigt allvarligt då det faktiskt kan stjälpa gruppen mer än hjälpa. Om GAPF nu menar på att man haft ett hjälpande syfte i sina uttalanden. Om man inte förstår det faktum att man riskerar att stjälpa en grupp när man generaliserar, så kan man ifrågasätta om man egentligen är tillräckligt kunnig att fördjupa sig alls i ett ämne som handlar om en hel folkgrupp. GAPF har uppenbart en bristande kunskap romer.

Vi romer har inte fått nåt svar på vem som utbildade, hur man utbildade och varför man inte tagit kontakt med romska sakkunniga i frågan i föreläsningen som hölls 28:e mars hos länsstyrelsen Västerbotten. GAPF svarar inte målgruppen, det verkar inte finnas något intresse för det.

Det finns sakkunniga romer som arbetar med frågorna, men för GAPFs verkar prestigefyllda priser mer värda än kontakta sakkunniga romer. Myndigheter har inget intresse att låta romerna själv bemöta sina egna frågor om hur det kan se ut inom de olika grupperna, om hur hederförtycket kan ta utryck i romska individers liv, utan har kontaktat GAPF som uppenbart inte har den kunskapen.

Debattartiklarna som GAPF skrivit i Göteborgs posten ” Vi får inte tysta ner förekomsten av hederskultur bland romer” eller artikeln ”Vi måste våga prata om hederskultur bland romer”  är skrattretande. Man ignorerar att det faktiskt finns romer som vill prata och svara på de frågor som handlar om dem.

Vi gav det en chans och skrev till GAPF (för över en vecka sedan), när vi öppnar mailboxen för att se svaret insåg vi att GAPF har inget intresse av att prata med romerna. Det finner bara intresset att prata om romer när det uppenbart gynnar dem själva. Eftersom vi inte når fram till GAPF med den information vi ville framföra skickar vi informationen offentligt.

Det vi vill att GAPF ska veta och borde veta är att:

  • hederskulturen har ingen etnicitet
  • det finns ingen specifik hederskultur utan den kan ta olika utryck
  • hederskultur kan drabba många grupper av människor, även romska grupper.

Den romska gruppen är särskilt sårbar med anledning av den intersektionella utsattheten. Och det viktigaste man bör uppmärksamma är att även de romska individer har rätt till hjälp och stöd när de är utsatta.

På GAPFs Facebook sida ger de ut informationen:

 GAPFs utbildningar omfattar grundläggande information om hederskulturens normer och värderingar, individens fri- och rättigheter samt skyldigheter i det svenska samhället.

Syftet med utbildningarna är att ge yrkesverksamma och politiker den kunskap som behövs för att kunna vidta rätt stöd- och skyddsinsatser till hedersutsatta.

Vi vill också stärka hedersutsattas röster och inge mod till de personer som lever under hedersrelaterade begränsningar.

Vi kanske aldrig får det rätta svaret, utan får spekulera i varför GAPF valde att frångå sin vanliga policy om att ge grundläggande information om hederskulturen när det kommer till romerna.

Vi romer kanske aldrig får veta vad som sades om oss, vem som tog sig rätten att föra en generaliserade röst. En röst inte är en rom med en övervägande risk att sprida felaktig information. Hade vi romer fått föra vår talan hade rubriken lytt:

”Hederskulturen kan drabba olika individer i olika grupper även romska personer och grupper kan drabbas av hedersförtrycket.”

Vi kanske med anledning att vi valt att skriva i tidningen får ett förfinat och eftertänksamt svar från GAPF. Men det går aldrig bortse från det faktum att de agerat egenmäktigt från GAPFs sida och många av oss romer har tappat förtroendet när det kommer till föreningen GAPF.

Romni
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS